Vooraankondiging vastenactie

In de komende  40-daagse voorbereidingstijd op  het paasfeest zal in de samenwerkende Utrechtse parochies opnieuw aandacht worden gevraagd voor het vluchtelingen-studentenwerk van bisschop Yousif Mirkis in Noord-Irak ,Kirkuk. Na de verdrijving van IS uit  Mosul keren duizenden mensen  uit de kampen rond Kirkuk, waar ze sinds 2014 veilig waren voor IS , terug naar huis. Ook de universiteit van Mosul is onlangs weer geopend. Dat betekent dat  vluchtelingen-studenten uit Kirkuk in de komende tijd kunnen terugkeren naar Mosul . Door de verwoestingen in Mosul en de omliggende dorpen is het voor de meesten niet mogelijk om snel terug te keren zonder dat de studie er onder lijdt. Daarom gaat de studentenopvang in Kirkuk nog even voort. De bisschop geeft daar nog steeds aan 500 studenten uit Mosul  de gelegenheid om in Kirkuk te blijven studeren( door het bieden van onderdak, voedsel, water en wifi).De Utrechtse parochies willen door  hun vastenactie voor de  bisschop 30.000 Euro in zamelen. Elke ingezamelde  Euro op de rekening van de Utrechtse parochie wordt door de Bisschoppelijke Vastenactie met een bonus van 50 cent verhoogd! Daarom  een dringend verzoek aan iedereen om giften en collecteopbrengsten voor  de vastenactie over te maken naar NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk.

Zr. Yosé Hoehne Sparborth en pastor Westerveld  zijn beschikbaar voor het verschaffen van informatie.
Z
r. Yosé, Hoehne Sparborth: tel. 0615642459 of yosehohnesparborth@gmail.com en
Gerrit Jan Westerveld : tel. 030-2963078 of g.westerveld@katholiekutrecht.nl.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.