Vastenactie 2018

In deze veertigdagentijd houden de samenwerkende Utrechtse parochies de vastenactie voor de opvang van vluchteling- studenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk, Noord-Irak. In het maartnummer van het Tussentijds magazine van katholiek Utrecht komen enkele studenten uit Irak zelf aan het woord. Zij onderstrepen de betekenis van het project voor hun leven. Een van hen zegt dat de bisschop in 2014 zijn leven heeft gered toen hij als vluchteling uit Mosul onderdak kreeg in Kirkuk. Een andere student vertelt dat ze als yezidi na alle haat en geweld van IS tegen haar clan in een meidenhuis van de bisschop veiligheid vond. In haar nieuwe woonomgeving heeft ze ook waardering gekregen voor de verschillende achtergrond van mensen, met wie ze samenleeft. Een derde stem in het artikel bedankt voor de hulp. Deze studente vraagt ons nadrukkelijk het werk van de bisschop voor de jonge mensen in Irak te blijven steunen.
Aan iedere Euro die in de parochies van Utrecht voor het studentenproject in Noord-Irak wordt ingezameld zal 50 cent door de Bisschoppelijke Vastenactie voor het project worden toegevoegd. Met andere woorden: de Bisschappelijke Vastenactie maakt de opbrengst van iedere collecte 50% groter. Daarom het dringende verzoek om giften en collecteopbrengsten voor de vastenactie te storten op rekening NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.