Pastoraal team

Pastoraal team Ludgerusparochie:
Pastoor drs. A.J. Huitink  1)
mail: a.huitink@katholiekutrecht.nl
Telefonisch bereikbaar via centraal secretariaat: 030 – 254 61 47

Pastor Koos Smits(priester-assistent) :
mail : k.smits@katholiekutrecht.nl
telefoon: 06 – 1523 2729

Pastoraal werker drs. Gerrit Jan Westerveld :
mail: g.westerveld@katholiekutrecht.nl
telefoon: 030 – 296 30 78
Hij is contactpersoon voor het pastoresteam.

Maar voor contact met  pastores kunt u ook bellen met uw lokale secretariaat (zie Kerken)

1) Pastoor Huitink  is per 15 juni 2015 benoemd tot pastoor van de Salvatorparochie, Martinusparochie en Ludgerusparochie in de stad Utrecht.
De opdracht die pastoor Huitink van de aartsbisschop meekreeg, is om leiding te gaan geven aan de vorming van één pastoraal team voor deze drie Utrechtse parochies. Met de leden van dat ene pastoraal team zal hij een pastoraal plan gaan ontwikkelen voor de stad Utrecht.

Pastoraal team stad Utrecht
Dit pastorale team bestaat uit pastoor  Huitink, de pastoraal werkers Gérard Martens (Martinusparochie) en Gerrit Jan Westerveld (Ludgerusparochie), priester Koos Smits (Ludgerusparochie).
Priester-assistent:  pater M. Schrama osa (Salvatorparochie)

Geef een reactie