Vastenvrijdagen in de Oranjekapel

Vanaf vrijdag 16 februari 2018 tot en met vrijdag 23 maart 2018 organiseren Kerk Op Zuilen en de Jacobusgemeenschap elke vrijdag een meditatief avondgebed in de Oranjekapel dat wordt voorbereid door een lid van een van beide gemeenschappen. Dit meditatieve moment begint om 18:00 uur en wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd met brood en soep. Nadere mededelingen omtrent het verkrijgen van informatie en het aanmelden voor deze vieringen volgt zo spoedig mogelijk.

Categorie: Uncategorized | ..

Vieringenschema in Ludgerus Actueel

In het Tussentijds Magazine worden vanaf januari alle vieringen (zaterdag/zondag en ook de doordeweekse vieringen) vermeld en wordt dit niet meer vermeld in de wekelijkse editie van de Ludgerus Actueel. Afwijkende vieringen worden nog wel vermeld.
Voor de komende periode betreft het de volgende afwijkingen/opmerkingen:

Jacobus
- De vieringen in februari vinden plaats op zaterdag plaats (alleen op de tweede
zondag van elke maand is er nog steeds een eucharistieviering bij de zusters van
het Cenakel)
– Met ingang van februari wordt niet meer in de Bethelkerk, maar in de
Oranjekapel gevierd (met uitzondering van de tweede zondag.)
– De viering van zaterdag 3 februari is geen woord- en gebedsviering, maar
een Taizéviering
– De viering van zaterdag 17 februari is geen woord- en gebedsviering, maar een
viering van gebed en ontmoeting (een soort ochtendgebed)

Rafael
– Dinsdagmorgen 09.00 uur: eucharistieviering
– Donderdag 18 jan. 08.45 uur: gebed voor RK Utrecht Rafael met om
09.00 uur Eucharistieviering

Categorie: Uncategorized | ..

Eerste communie voorbereiding in Dominicuskerk

Al een aantal kinderen is bij het secretariaat van de Dominicuskerk aangemeld voor de voorbereiding van hun eerste heilige communie in 2018. In januari start het project met een ouderavond, waarna de kinderen vele vrijdagmiddagen na school bij elkaar komen. Opgave voor de 1e communie 2018 kan nog naar secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Vormselvoorbereiding jongeren 2018 start op zaterdag 20 januari

De eerste bijeenkomst van het voorbereidingsprogramma voor het vormsel voor jongeren in de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht staat gepland voor zaterdag 20 januari 17.00 – 18.30 uur in het pastoraal centrum bij de Aloysiuskerk. Het vormsel zal gevierd worden op pinksterzaterdag 19 mei. Hebt u de ouderavond gemist – aansluiten kan tot de startdatum. Meld uw kind aan bij secretariaat@katholiekutrecht.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Decreet parochiële caritasinstellingen

Op 18 december 2018 heeft onze aartsbisschop Willem Jacobus kardinaal Eijk het decreet ondertekend middels welke de parochiële caritasinstellingen Salvator, St. Ludgerus en St. Martinus, allen in de stad Utrecht, met ingang van 1 januari 2018 ieder afzonderlijk beschikken over een en hetzelfde bestuur. Deze bestuurlijke constructie wordt een personele unie genoemd. De drie genoemde parochiële  caritasinstellingen blijven dus bestaan maar hebben met ingang van 1 januari 2018 allen een bestuur met dezelfde samenstelling. Klik hier voor het officiële decreet.

Categorie: Uncategorized | ..

Adventsproject van start in Ludgerus-, Salvator en Martinusparochie

In de adventstijd, die dit weekend begint, zal in de parochies actie worden gevoerd voor projecten van de stichting ‘Taal doet Meer’. Deze organisatie spant zich al tientallen jaren in voor taalonderwijs aan mensen, die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Door de adventsactie willen de samenwerkende parochies Taal doet Meer helpen een bredere bekendheid in de stad te krijgen en een financiële steun geven aan het nieuwe project Café de Wereld. Gemikt wordt op een startbedrag van € 7.500,- Met dit bedrag kan een drietal ontmoetingsplaatsen van een solide basis worden voorzien en de eerste publicatie van verhalen uit Café de Wereld worden bekostigd. Een meeropbrengst  wordt besteed aan een vierde Wereldcafé en daarna staat nog de pilot van het project Taal en Toekomst (een project voor nieuwkomers met  coaches voor het opbouwen van een netwerk en vinden van werk en stageplaatsen).

Op de zondagen in de adventstijd komt in iedere geloofsgemeenschap een vrijwilliger van de stichting Taal doet Meer op bezoek. Zij /hij zal de lokale gemeenschap  informeren over het project Café de Wereld. Ook het parochieblad Tussentijds Magazine biedt informatie over het adventsproject.

Categorie: Uncategorized | ..

Jacobusparochie

Fons Mathot, voorzitter van de locatieraad, laat ons weten dat, na de sluiting van de Jacobuskerk, de parochianen de weg naar de Bethelkerk goed kunnen vinden. Wekelijks komen zo’n 60 parochianen bij elkaar. Voor de goede orde nog even wat informatie op een rij:
– vieringen in de Bethelkerk zijn om 10.00 uur
– elke tweede zondag van de maand is er een eucharistieviering (10.00 uur) bij de zusters
van het Cenakel (Willibrordusstraat 34)
– contactpersonen pastoraatsgroep:
Klasien Knol, voor vragen van algemene aard:  klasienknol@gamil.com
Joop Bakker, voor vragen van pastorale aard:  anjobakker@casema.com

Categorie: Uncategorized | ..

Wijziging secretariaat

Na een lange tijd van inventariseren, bespreken, harmonieus in elkaar steken, zullen per 1 november de parochiesecretariaten van de Ludgerus, de Salvator en de Martinus overgaan naar één centraal secretariaat Katholiek Utrecht, dat gevestigd wordt Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht, tel 030-2546147. Werkzaam zijn daar de dames Margriet Simonis (van de Ludgerus), Marian van Kuijk (van de Martinus) en Bouwien Vermulst. Het wordt één geheel en de werkzaamheden worden onderling toegedeeld. Vanaf 6 november is het kantoor van het Secretariaat Ludgerusparochie (Boerhaaveplein) overgeheveld naar de nieuwe locatie. Het nieuwe E-mailadres luidt: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Utrechtse pastoors nodigen uit: “Ga mee op bedevaart naar Lourdes!”

Van 28 april t/5 mei 2018 zal voor de derde keer door het aartsbisdom Utrecht een 170914-Utrechtse pastoorsbedevaart naar Lourdes worden ondernomen.  Onder aanvoering van de drie Utrechtse pastoors: pater Ignatius Maria, pastoor Martin Los en pastoor Ton Huitink, nodigen alle pastoors van Utrecht u van harte van harte uit om mee te gaan naar Lourdes. Onder het motto: “Mijn hart zingt voor de Heer” willen wij graag met u, wie u ook bent:  parochiaan, geïnteresseerde, zieke, gezonde, jonge, nieuwe of oude Utrechter, samen op reis gaan.  Elkaar leren kennen, Lourdes (opnieuw) leren kennen en samen ons hart open stellen om God te leren kennen door het verhaal van Bernadette, daartoe willen wij u uitnodigen. Als Utrechtse parochies willen wij gastvrij zijn naar elkaar en nieuwe mensen en ons samen voorbereiden op deze bedevaart.  Dit doen wij o.a. door twee bijeenkomsten te organiseren. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Eerste Communie 10.00 uur zondag 22 april 2018

De Eerste Communie en het voorbereidingstraject zijn in principe voor kinderen van groep 4 en 5. De voorbereidende bijeenkomsten rond het Eerste Communieboekje worden gehouden op vrijdagmiddagen van 15.30-17.00 uur in de Dominicuskerk of de Antoniuskerk (locatie wordt nog gekozen) van 12 januari t/m 20 april, met uitzondering van de schoolvakanties. Het traject wordt georganiseerd en begeleid door de pastoraats-groepen van Dominicus- en Antoniuskerk en een pastor van de Ludgerusparochie. 

Aanmelden kan per email secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch 030-2935245 (9.00-12.00 uur). Uiterste inschrijfdatum is 13 november 2017. 

Categorie: Uncategorized | ..