Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

Voor wie geïnteresseerd is geraakt in de Rooms Katholieke Kerk en het verlangen heeft om in de Kerk opgenomen te worden, biedt de Salvatorparochie Utrecht een programma om voor te bereiden op het sacrament van het Doopsel, of – als u reeds gedoopt bent – op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. Pater Martijn Schrama o.s.a. geeft onderricht. Uw aanwezigheid bij alle avonden is een vereiste. Het Geloofsboek van de Belgische Bisschoppen (isbn 9789020951660) wordt gebruikt. Dit is eenvoudig via internet aan te schaffen. 5 oktober, 2 november, 7 december 2017; 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei 2018 van 20-21.30u. Meld u aan via e-mail info@salvatorparochie.nl of 030-2318545. Geen kosten.

Categorie: Uncategorized | ..

1e Heilige Communie – 2018

De datum voor de eerste Heilige Communie is vastgesteld op zondag 22 april, 10.00 uur in de Rafaelkerk.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot westerveld.gj@gmail.com  of ankrinzema@live.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Choral Evensong & Pub vanaf donderdag 14 september

Flyer Evensong Pub najaar 2017Vanaf donderdag 14 september is weer wekelijks Choral Evensong & Pub is op donderdagavond in de Utrechtse binnenstad. De Choral Evensong op donderdag 14 september vindt plaats om 19.00 uur in de Domkerk Utrecht en wordt gezongen door het Kampen Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies. Na afloop is er mogelijkheid tot ontmoeting in de pub. Let u op de aanvangstijd! De Choral Evensongs beginnen meestal om 20.00 uur, behalve op 14 september en 28 september, dan zal de Choral Evensong om 19.00 uur beginnen. Op deze data zingen namelijk het Kampen Boys Choir en het Roden Boys Choir, met niet alleen de mannen, maar ook met ongeveer twintig jongens in de basisschoolleeftijd.

 

Categorie: Uncategorized | ..

Eerste uitgave nieuwe Parochieblad Tussentijds Magazine

Deze week is de eerste uitgave van het nieuwe parochieblad ‘Tussentijds, Magazine voor katholiek Utrecht’ verschenen. Tussentijds Magazine is voortaan het blad van de Salvator, de Ludgerus- en de Martinus-parochie en wordt in dertien geloofsgemeenschappen verspreid. Het parochieblad is het zichtbare teken van het proces van (bestuurlijk) samengaan van de Utrechtse parochies. Het is een spiegel van katholiek leven in de stad, een bron van inspiratie en bemoediging en één van de manieren om het contact met elkaar op te bouwen en te onderhouden. Tussentijds Magazine jaargang 1, nummer 1 vertelt hoe een Utrechtse kunstenaar deze zomer met een ezel de pelgrimsweg van Martinus van Parijs naar Utrecht aflegde, en hoe de stadsbeiaardier Malgosia Fiebig hoog in de toren zich dichtbij God voelt. Verschillende parochianen komen aan het woord over de rol die geloof en kerk in hun leven speelt. Natuurlijk is er een overzicht van zondagsvieringen de stad rond, nieuws uit de geloofsgemeenschappen en veel informatie en uitnodigingen voor activiteiten en verdieping de komende maand.

Tussentijds is digitaal beschikbaar via: https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1613/109/2077

 

 

 

 

Categorie: Uncategorized | ..

Bisschoppelijk Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de Jacobuskerk te Utrecht

De Aartsbisschop van Utrecht heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van de Jacobuskerk te Utrecht.

De dagtekening van het decreet is 18 augustus 2017. Er is een bezwaarprocedure: binnen een termijn van 10 nuttige dagen na dagtekening kan aan de Aartsbisschop een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. Dat betekent dat uiterlijk maandag 28 augustus zo’n verzoek bij de Aartsbisschop bekend moet zijn.

Het decreet kunt u hier lezen.

De laatste Eucharistieviering in de Jacobuskerk zal zijn op 8 oktober 2017.

Voor verdere informatie kunt u een E-mail sturen naar onderstaand E-mailadres: secretariaat@sintludgerus.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Woensdag 23 augustus 14.30 uur – Kinderclub Rafael

De vakantie is voorbij. Dat is misschien niet fijn. Maar wat wel fijn is, is dat we weer beginnen met de kinderclub.
We gaan we doen?  Wel,  sport op het Rafael-tennisveld, vakantieverhalen, bijbelverhalen, zingen,(vooral) rode limonade drinken, plannen maken en voorbereiden op de zondagse Eucharistieviering.

Categorie: Uncategorized | ..

Contact met bisschop Mirkis van Kirkuk

Eind juli was bisschop Mirkis van Kirkuk voor familiebezoek even in Nederland. Enkele mensen die in Utrecht betrokken zijn bij het vluchtelingen-studentenproject van de bisschop kregen toen de gelegenheid hem even te ontmoeten. Sinds het bezoek van de Utrechtse delegatie aan Kirkuk, in april j.l., is de situatie in Noord-Irak wezenlijk veranderd. Door de herovering van Mosul  op IS  kunnen sommige mensen uit de vluchtelingen-kampen terug naar hun  (verwoeste ) woonplaatsen. De bisschop verwacht dat de universiteit van Mosul binnenkort  heropend wordt  en dat dan een aantal studenten uit “zijn” huizen in Kirkuk zal vertrekken. De bisschop ziet ook dat er voor sommige mensen geen sprake zal zijn van een veilige terugkeer door de verstoorde verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Met name de jezidi’s, waartoe ook de grootste groep van Mirkis’ studenten behoort, zullen daarom in kampen moeten  blijven. Daarmee blijft ook voor ons de urgentie van het project van de bisschop voor vluchtelingen-studenten bestaan. Voor steun staat de rekening van de penningmeester van de Ludgerusparochie nog open: IBAN NL66 RABO 0176 9931 18 o.v.v. Studentenproject bisschop Mirkis,  Kirkuk.

Categorie: Uncategorized | ..

Zuster Yosé in Noord-Irak

Begin augustus vertrok onze parochiaan zuster Yosé Hoehne Sparborth voor een bezoek van ruim een maand aan Noord-Irak. De eerste weken reist zij in het gezelschap van twee jonge mensen uit Utrecht. Samen willen ze de mogelijkheden verkennen voor een uitwisseling tussen  jongeren in Utrecht (via het Stadsklooster Antoniuskerk) en jongeren rond het klooster in Suleymania (pater Jens). In haar eerste berichten vertelt zuster Yosé  over de hartelijke ontmoeting met moslims in de stad en over het idee van de Nederlandse jonge mensen, die met haar meereizen, om  met vrijwilligers van een Italiaanse NGO in Noord-Irak een programma te maken voorde  jeugd in een vluchtelingenkamp bij Suleymania.

Categorie: Uncategorized | ..

FRINGE – festival oude muziek in Antoniuskerk

Tijdens het Festival Oude Muziek is er – naast het hoofdprogramma – dagelijks ook een ‘alternatieve route’ langs gratis FRINGE-concerten, gegeven door jonge, bijna afgestudeerde of beginnend professionele musici. Een aantal daarvan is speciaal geselecteerd onder de noemer Fabulous Fringe. De concerten vinden plaats op historische locaties verspreid over de binnenstad van Utrecht en duren circa 45 minuten.

De Antoniuskerk is één van de concertlocaties waar de gratis toegankelijke FRINGE-concerten plaatsvinden op de volgende data:

28/8       – 12.30 uur     Musicae London (werken van Byrd, Bull e.a.)

29/8     – 12.30 uur     Elignia Quartet (werken voor zang en orgel op blokfluit)

1/9        – 11.00 uur     Preterito Imperfecto (Handel, Bach, Telemann)

2/9        – 12.30 uur     Duo Lamberbourg-Granero (Chopin voor chello en fortepiano)

3/9        – 15.30 uur     Ensemble El Gran Teatro del Mundo (droombeelden uit Franse opera’s).

Na afloop van het concert kunt u uw waardering uiten d.m.v. een gift aan de musici. Kijk voor meer informatie op http://oudemuziek.nl/festival/fringe/ 

 

Categorie: Uncategorized | ..

Zing mee met het Monicakoor

Het Monicakoor zingt op zondag 27 augustus om 10.00 uur in de Nicolaas-Monicakerk. Het vrouwenkoor Monica is een projectkoor van de Ludgerusparochie onder leiding van Marietrees Broeren. Vrouwen die het leuk vinden om een keer mee te zingen zijn van harte welkom.

We repeteren op woensdagmiddag 23 augustus van 15.00 tot 17.00 uur en zaterdagmorgen 26 augustus van 10.00 tot 12.00 uur in het kerkcentrum van de Nicolaas/Monica. De viering is op 27 augustus om 10.00 uur in de Nicolaas-Monicakerk.

Je kunt je opgeven bij Anne-Marieke Koot, 030-2444032 of a.m.koot@casema.nl

Categorie: Uncategorized | ..