Eerste uitgave nieuwe Parochieblad Tussentijds Magazine

Deze week is de eerste uitgave van het nieuwe parochieblad ‘Tussentijds, Magazine voor katholiek Utrecht’ verschenen. Tussentijds Magazine is voortaan het blad van de Salvator, de Ludgerus- en de Martinus-parochie en wordt in dertien geloofsgemeenschappen verspreid. Het parochieblad is het zichtbare teken van het proces van (bestuurlijk) samengaan van de Utrechtse parochies. Het is een spiegel van katholiek leven in de stad, een bron van inspiratie en bemoediging en één van de manieren om het contact met elkaar op te bouwen en te onderhouden. Tussentijds Magazine jaargang 1, nummer 1 vertelt hoe een Utrechtse kunstenaar deze zomer met een ezel de pelgrimsweg van Martinus van Parijs naar Utrecht aflegde, en hoe de stadsbeiaardier Malgosia Fiebig hoog in de toren zich dichtbij God voelt. Verschillende parochianen komen aan het woord over de rol die geloof en kerk in hun leven speelt. Natuurlijk is er een overzicht van zondagsvieringen de stad rond, nieuws uit de geloofsgemeenschappen en veel informatie en uitnodigingen voor activiteiten en verdieping de komende maand.

Tussentijds is digitaal beschikbaar via: https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1613/109/2077

 

 

 

 

Categorie: Uncategorized | ..

Bisschoppelijk Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de Jacobuskerk te Utrecht

De Aartsbisschop van Utrecht heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van de Jacobuskerk te Utrecht.

De dagtekening van het decreet is 18 augustus 2017. Er is een bezwaarprocedure: binnen een termijn van 10 nuttige dagen na dagtekening kan aan de Aartsbisschop een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. Dat betekent dat uiterlijk maandag 28 augustus zo’n verzoek bij de Aartsbisschop bekend moet zijn.

Het decreet kunt u hier lezen.

De laatste Eucharistieviering in de Jacobuskerk zal zijn op 8 oktober 2017.

Voor verdere informatie kunt u een E-mail sturen naar onderstaand E-mailadres: secretariaat@sintludgerus.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Woensdag 23 augustus 14.30 uur – Kinderclub Rafael

De vakantie is voorbij. Dat is misschien niet fijn. Maar wat wel fijn is, is dat we weer beginnen met de kinderclub.
We gaan we doen?  Wel,  sport op het Rafael-tennisveld, vakantieverhalen, bijbelverhalen, zingen,(vooral) rode limonade drinken, plannen maken en voorbereiden op de zondagse Eucharistieviering.

Categorie: Uncategorized | ..

Contact met bisschop Mirkis van Kirkuk

Eind juli was bisschop Mirkis van Kirkuk voor familiebezoek even in Nederland. Enkele mensen die in Utrecht betrokken zijn bij het vluchtelingen-studentenproject van de bisschop kregen toen de gelegenheid hem even te ontmoeten. Sinds het bezoek van de Utrechtse delegatie aan Kirkuk, in april j.l., is de situatie in Noord-Irak wezenlijk veranderd. Door de herovering van Mosul  op IS  kunnen sommige mensen uit de vluchtelingen-kampen terug naar hun  (verwoeste ) woonplaatsen. De bisschop verwacht dat de universiteit van Mosul binnenkort  heropend wordt  en dat dan een aantal studenten uit “zijn” huizen in Kirkuk zal vertrekken. De bisschop ziet ook dat er voor sommige mensen geen sprake zal zijn van een veilige terugkeer door de verstoorde verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Met name de jezidi’s, waartoe ook de grootste groep van Mirkis’ studenten behoort, zullen daarom in kampen moeten  blijven. Daarmee blijft ook voor ons de urgentie van het project van de bisschop voor vluchtelingen-studenten bestaan. Voor steun staat de rekening van de penningmeester van de Ludgerusparochie nog open: IBAN NL66 RABO 0176 9931 18 o.v.v. Studentenproject bisschop Mirkis,  Kirkuk.

Categorie: Uncategorized | ..

Zuster Yosé in Noord-Irak

Begin augustus vertrok onze parochiaan zuster Yosé Hoehne Sparborth voor een bezoek van ruim een maand aan Noord-Irak. De eerste weken reist zij in het gezelschap van twee jonge mensen uit Utrecht. Samen willen ze de mogelijkheden verkennen voor een uitwisseling tussen  jongeren in Utrecht (via het Stadsklooster Antoniuskerk) en jongeren rond het klooster in Suleymania (pater Jens). In haar eerste berichten vertelt zuster Yosé  over de hartelijke ontmoeting met moslims in de stad en over het idee van de Nederlandse jonge mensen, die met haar meereizen, om  met vrijwilligers van een Italiaanse NGO in Noord-Irak een programma te maken voorde  jeugd in een vluchtelingenkamp bij Suleymania.

Categorie: Uncategorized | ..

FRINGE – festival oude muziek in Antoniuskerk

Tijdens het Festival Oude Muziek is er – naast het hoofdprogramma – dagelijks ook een ‘alternatieve route’ langs gratis FRINGE-concerten, gegeven door jonge, bijna afgestudeerde of beginnend professionele musici. Een aantal daarvan is speciaal geselecteerd onder de noemer Fabulous Fringe. De concerten vinden plaats op historische locaties verspreid over de binnenstad van Utrecht en duren circa 45 minuten.

De Antoniuskerk is één van de concertlocaties waar de gratis toegankelijke FRINGE-concerten plaatsvinden op de volgende data:

28/8       – 12.30 uur     Musicae London (werken van Byrd, Bull e.a.)

29/8     – 12.30 uur     Elignia Quartet (werken voor zang en orgel op blokfluit)

1/9        – 11.00 uur     Preterito Imperfecto (Handel, Bach, Telemann)

2/9        – 12.30 uur     Duo Lamberbourg-Granero (Chopin voor chello en fortepiano)

3/9        – 15.30 uur     Ensemble El Gran Teatro del Mundo (droombeelden uit Franse opera’s).

Na afloop van het concert kunt u uw waardering uiten d.m.v. een gift aan de musici. Kijk voor meer informatie op http://oudemuziek.nl/festival/fringe/ 

 

Categorie: Uncategorized | ..

Overlijdensbericht

Heel plotseling is op 7 augustus Carlos Spoor, oud-pastor van de Dominicuskerk en de Antoniuskerk, overleden. Carlos Spoor werd geboren in Den Haag in 1932. In 1955 trad hij in bij de dominicanen en in 1961 ontving hij de priesterwijding. Als dominicaan kreeg hij taken in vele landen, onder andere in de Verenigde Staten, Trinidad, Zuid-Afrika en Finland, en uiteindelijk in Nederland. Hij was een man van vele gaven: zo leerde hij minstens dertig talen, was hij bovendien thuis in oude oosterse talen, en bespeelde hij vele muziekinstrumenten. Zijn bevlogen en hartelijke manier van doen zijn onvergetelijk. In Utrecht zette hij zich bijvoorbeeld in voor de band met twee parochies in het Roemeense Boekarest. De laatste jaren woonde hij in Deil van waaruit hij pastorale taken in het rivierengebied vervulde. Sinds enige maanden woonde hij vanwege zijn ziekte in het verpleeghuis Aqua Viva te Nijmegen. De uitvaartviering zal plaatsvinden op zaterdag 12 augustus om 11.00 uur in de kerk van de Heilige Kruisverheffing, Voorstraat 21 te Beesd. Na afloop van de viering zal zijn dode lichaam in stilte gecremeerd worden. Denken we dankbaar terug aan Carlos’ inzet voor mensen. Moge Hij rusten in het licht van de Eeuwige.

Categorie: Uncategorized | ..

Zing mee met het Monicakoor

Het Monicakoor zingt op zondag 27 augustus om 10.00 uur in de Nicolaas-Monicakerk. Het vrouwenkoor Monica is een projectkoor van de Ludgerusparochie onder leiding van Marietrees Broeren. Vrouwen die het leuk vinden om een keer mee te zingen zijn van harte welkom.

We repeteren op woensdagmiddag 23 augustus van 15.00 tot 17.00 uur en zaterdagmorgen 26 augustus van 10.00 tot 12.00 uur in het kerkcentrum van de Nicolaas/Monica. De viering is op 27 augustus om 10.00 uur in de Nicolaas-Monicakerk.

Je kunt je opgeven bij Anne-Marieke Koot, 030-2444032 of a.m.koot@casema.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Rooms-katholiek in deze tijd, thuis bij God, gastvrij voor anderen

Inspiratieboekje RK in deze tijdDit is de titel van een brochure die Adveniat deze zomer uitgeeft en die voor elke kerk of parochie onmisbaar is in de voorbereiding op en aanloop naar de dagen van 9 en 10 september. Dan openen alle kerken in Nederland hun deuren en roepen hun leden op om gasten uit te nodigen en mee te vragen naar de kerk. Ook de RK Kerk doet van harte mee aan deze landelijke actie. Hoe nodig je als lid van een parochie en kerk een gast uit? Wat zeg je tegen een vriend, collega of familielid die je graag een keer wilt meenemen naar de kerk? En wat kun je dan zeggen over de vraag: wat betekent het eigenlijk om rooms-katholiek te zijn. Op al deze vragen geeft deze inspirerende brochure ‘Rooms-katholiek in deze tijd’ antwoord. Met persoonlijke verhalen van katholieken die de weg terug hebben gevonden, met een mooie toelichting van deskundigen die op vaak verrassende manier het woord katholiek uitleggen, met een heldere samenvatting van sacramenten en met een lijst van tips om verder te lezen. Thuis bij God, gastvrij voor anderen. Wat inspireert je? Hoe is het om rooms-katholiek te zijn? Welke feesten en gebruiken kleuren ons leven? Wat betekent geloof voor de samenleving? Een boekje met als ondertoon: het is fijn om katholiek te zijn. Vanaf volgende week is het boekje beschikbaar in uw kerk (€ 2,00 p.st.)

Categorie: Uncategorized | ..

Interreligieuze vredesdag in Utrecht-West

In het kader van de nationale Vredesweek, van 16 tot en met 24 september organiseren leden van verschillende religieuze groepen in  Utrecht-West op zondag 17 september een programma waarin ontmoeting en vreedzaam samenleven centraal staat.

. Om 10.00 uur is in de Dominicuskerk, hoek Handelstraat – Palestrinastraat,  een
gemeenschappelijke viering van de katholieke gemeenschappen en de Protestantse
Wijkgemeente  in Utrecht-West.
. Om 11.45 uur wordt in een van de zalen van de Dominicuskerk  een film  vertoond met
een interview Jacques Mourad,  een monnik uit een Syrisch klooster, die gevangene was
van IS en van het Syrische regime.
. Aansluitend is iedereen uitgenodigd voor een  nagesprek over de film tijdens een
wandeling  naar de Voorkamer waar de wandelaars een lunch zal worden aangeboden.
. Om 13.00 uur wordt in De Voorkamer, Kanaalstraat 225, door vluchtelingen een
programma met muziek en theater verzorgd.
. Om 14.45 uur wordt het programma in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, afgesloten
met een interreligieuze gebedssamenkomst, die is voorbereid door mensen uit moskee,
kerk en synagoge. Na afloop is daar ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij thee en
koffie.
Meer informatie (vanaf 15 augustus) bij G.J. Westerveld, e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl of 030-2963078

Categorie: Uncategorized | ..