Wijziging secretariaat

Na een lange tijd van inventariseren, bespreken, harmonieus in elkaar steken, zullen per 1 november de parochiesecretariaten van de Ludgerus, de Salvator en de Martinus overgaan naar één centraal secretariaat Katholiek Utrecht, dat gevestigd wordt Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht, tel 030-2546147. Werkzaam zijn daar de dames Margriet Simonis (van de Ludgerus), Marian van Kuijk (van de Martinus) en Bouwien Vermulst. Het wordt één geheel en de werkzaamheden worden onderling toegedeeld. Vanaf 6 november is het kantoor van het Secretariaat Ludgerusparochie (Boerhaaveplein) overgeheveld naar de nieuwe locatie. Het nieuwe E-mailadres luidt: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Utrechtse pastoors nodigen uit: “Ga mee op bedevaart naar Lourdes!”

Van 28 april t/5 mei 2018 zal voor de derde keer door het aartsbisdom Utrecht een 170914-Utrechtse pastoorsbedevaart naar Lourdes worden ondernomen.  Onder aanvoering van de drie Utrechtse pastoors: pater Ignatius Maria, pastoor Martin Los en pastoor Ton Huitink, nodigen alle pastoors van Utrecht u van harte van harte uit om mee te gaan naar Lourdes. Onder het motto: “Mijn hart zingt voor de Heer” willen wij graag met u, wie u ook bent:  parochiaan, geïnteresseerde, zieke, gezonde, jonge, nieuwe of oude Utrechter, samen op reis gaan.  Elkaar leren kennen, Lourdes (opnieuw) leren kennen en samen ons hart open stellen om God te leren kennen door het verhaal van Bernadette, daartoe willen wij u uitnodigen. Als Utrechtse parochies willen wij gastvrij zijn naar elkaar en nieuwe mensen en ons samen voorbereiden op deze bedevaart.  Dit doen wij o.a. door twee bijeenkomsten te organiseren. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Eerste Communie 10.00 uur zondag 22 april 2018

De Eerste Communie en het voorbereidingstraject zijn in principe voor kinderen van groep 4 en 5. De voorbereidende bijeenkomsten rond het Eerste Communieboekje worden gehouden op vrijdagmiddagen van 15.30-17.00 uur in de Dominicuskerk of de Antoniuskerk (locatie wordt nog gekozen) van 12 januari t/m 20 april, met uitzondering van de schoolvakanties. Het traject wordt georganiseerd en begeleid door de pastoraats-groepen van Dominicus- en Antoniuskerk en een pastor van de Ludgerusparochie. 

Aanmelden kan per email secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch 030-2935245 (9.00-12.00 uur). Uiterste inschrijfdatum is 13 november 2017. 

Categorie: Uncategorized | ..

Slotviering Jacobuskerk

JacobusZondag 8 oktober was een dag met gemengde gevoelens voor de parochianen van de Jacobuskerk. Op die dag werd het 60-jarig jubileum gevierd, enkele dagen later vond de onttrekking aan de eredienst plaats. De viering werd afgesloten met een processie naar de Bethelkerk, waar de parochianen hun diensten vanaf nu vieren.

Categorie: Uncategorized | ..

Pastorale visie en toekomst kerkgebouwen

Tussen 7 en 13 september hebben we op vijf plaatsen met parochianen gesproken over de pastorale visie van de gezamenlijke parochie en over de toekomst van de gebouwen. In totaal hebben ongeveer 175 mensen aan deze bijeenkomsten deelgenomen. De belangrijkste uitkomsten kunt u lezen in de Nieuwsbrief . Eind november/begin december zullen de uitkomsten van het onderzoek naar de gebouwen en de pastorale steunpunten in een nieuwe ronde bijeenkomsten worden gedeeld

Categorie: Uncategorized | ..

Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

Voor wie geïnteresseerd is geraakt in de Rooms Katholieke Kerk en het verlangen heeft om in de Kerk opgenomen te worden, biedt de Salvatorparochie Utrecht een programma om voor te bereiden op het sacrament van het Doopsel, of – als u reeds gedoopt bent – op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. Pater Martijn Schrama o.s.a. geeft onderricht. Uw aanwezigheid bij alle avonden is een vereiste. Het Geloofsboek van de Belgische Bisschoppen (isbn 9789020951660) wordt gebruikt. Dit is eenvoudig via internet aan te schaffen. 5 oktober, 2 november, 7 december 2017; 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei 2018 van 20-21.30u. Meld u aan via e-mail info@salvatorparochie.nl of 030-2318545. Geen kosten.

Categorie: Uncategorized | ..

1e Heilige Communie – 2018

De datum voor de eerste Heilige Communie is vastgesteld op zondag 22 april, 10.00 uur in de Rafaelkerk.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot westerveld.gj@gmail.com  of ankrinzema@live.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Choral Evensong & Pub vanaf donderdag 14 september

Flyer Evensong Pub najaar 2017Vanaf donderdag 14 september is weer wekelijks Choral Evensong & Pub is op donderdagavond in de Utrechtse binnenstad. De Choral Evensong op donderdag 14 september vindt plaats om 19.00 uur in de Domkerk Utrecht en wordt gezongen door het Kampen Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies. Na afloop is er mogelijkheid tot ontmoeting in de pub. Let u op de aanvangstijd! De Choral Evensongs beginnen meestal om 20.00 uur, behalve op 14 september en 28 september, dan zal de Choral Evensong om 19.00 uur beginnen. Op deze data zingen namelijk het Kampen Boys Choir en het Roden Boys Choir, met niet alleen de mannen, maar ook met ongeveer twintig jongens in de basisschoolleeftijd.

 

Categorie: Uncategorized | ..

Eerste uitgave nieuwe Parochieblad Tussentijds Magazine

Deze week is de eerste uitgave van het nieuwe parochieblad ‘Tussentijds, Magazine voor katholiek Utrecht’ verschenen. Tussentijds Magazine is voortaan het blad van de Salvator, de Ludgerus- en de Martinus-parochie en wordt in dertien geloofsgemeenschappen verspreid. Het parochieblad is het zichtbare teken van het proces van (bestuurlijk) samengaan van de Utrechtse parochies. Het is een spiegel van katholiek leven in de stad, een bron van inspiratie en bemoediging en één van de manieren om het contact met elkaar op te bouwen en te onderhouden. Tussentijds Magazine jaargang 1, nummer 1 vertelt hoe een Utrechtse kunstenaar deze zomer met een ezel de pelgrimsweg van Martinus van Parijs naar Utrecht aflegde, en hoe de stadsbeiaardier Malgosia Fiebig hoog in de toren zich dichtbij God voelt. Verschillende parochianen komen aan het woord over de rol die geloof en kerk in hun leven speelt. Natuurlijk is er een overzicht van zondagsvieringen de stad rond, nieuws uit de geloofsgemeenschappen en veel informatie en uitnodigingen voor activiteiten en verdieping de komende maand.

Tussentijds is digitaal beschikbaar via: https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1613/109/2077

 

 

 

 

Categorie: Uncategorized | ..

Bisschoppelijk Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de Jacobuskerk te Utrecht

De Aartsbisschop van Utrecht heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van de Jacobuskerk te Utrecht.

De dagtekening van het decreet is 18 augustus 2017. Er is een bezwaarprocedure: binnen een termijn van 10 nuttige dagen na dagtekening kan aan de Aartsbisschop een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. Dat betekent dat uiterlijk maandag 28 augustus zo’n verzoek bij de Aartsbisschop bekend moet zijn.

Het decreet kunt u hier lezen.

De laatste Eucharistieviering in de Jacobuskerk zal zijn op 8 oktober 2017.

Voor verdere informatie kunt u een E-mail sturen naar onderstaand E-mailadres: secretariaat@sintludgerus.nl

Categorie: Uncategorized | ..