Parochiebestuur

  • Voorzitter: Pastoor A.J. Huitink
  • Vice-voorzitter: vacature
  • Secretaris: dhr. R. W. Stok (Robert)
  • Penningmeester: vacature (voor vragen op financieel vlak kunt u kontakt opnemen met  het centraal secretariaat )

Overige leden:

  • dhr. J.J. Schwartz (Joop)
  • gebouwenbeheer: dhr. L.A.J.P. Vermeulen (Bert)
  • vacature

Bankrekeningnummer (IBAN) penningmeester bestuur Ludgerusparochie:
NL66 RABO 0176 9931 18 ten name van R.K. Parochie Sint Ludgerus

Kontakt en korrespendentie met het parochiebestuur via centraal secretariaat

Geef een reactie