Parochiebestuur

Bestuursleden Personele Unie drie Utrechtse parochies
(Sint Ludgerus-, Sint Martinus- en Salvatorparochie)

Voorzitter:                                  drs. A.Huitink, pr
Vicevoorzitter:                           drs. A. F. T. M. van Daalen
Secretaris:                                   mr. F.L.Joosten
Penningmeester:                       mr.drs. S.Janssen,R.A.
Bestuurslid Bouwzaken:          dr. J.A. Bergstra (beoogd bestuurslid)
Bestuurslid Communicatie:    vacature
Bestuurslid Personeelszaken: vacature
Bestuurslid Algemene zaken:  mevr. Mr. M.A.C.M.Blom-van Oostrum

Contact en correspondentie met het parochiebestuur via centraal secretariaat

E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl

 

Geef een reactie