Nicolaas-Monica kerk

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Telefoon: 030 – 244 13 19 | ma-do: 9-16 uur; vr: 9-12 uur
Mail: rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl
Vieringen:  zondag 10.00 uur
Vieringen Spaanstalige gemeenschap: 11.30 uur elke 2e, 4e en 5e zondag van de maand.
Rekeningnummer parochiebijdragen: NL95 INGB 0001 8060 02 t.n.v. Kerkbijdrage Nicolaas Monica

NB Op het Boerhaaveplein is tevens het centraal secretariaat van de St. Ludgerusparochie gevestigd, dat gebruik maakt van hetzelfde telefoonnummer (030 – 244 13 19) als de Nicolaas-Monicakerk. U kunt op het antwoordapparaat ook een boodschap voor het centraal secretariaat inspreken. LET OP: het aldaar genoemde noodtelefoonnummer is uitsluitend  voor noodgevallen betreffende de Nicolaas-Monicakerk.

WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN ?
Indien lokaal secretariaat en centraal secretariaat niet bereikbaar zijn luister dan naar het antwoordapparaat van de locatie en bel alleen in in geval van nood (uitvaart, ziekenzalving, meldingen over het gebouw e.d.) naar het opgegeven noodnummer van de locatie.

Reacties zijn gesloten.