Nicolaas-Monica kerk

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Telefoon: 030 – 244 13 19 | ma-vr: 9-12 uur
b.g.g.: centraal secretariaat 030 – 254 61 47
Mail: rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl
Vieringen:  zondag 10.00 uur
Vieringen Spaanstalige gemeenschap: 11.30 uur elke 2e, 4e en 5e zondag van de maand.
Rekeningnummer parochiebijdragen: NL95 INGB 0001 8060 02 t.n.v. Kerkbijdrage Nicolaas Monica

WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN ?
Indien lokale secretariaat  niet bereikbaar is luister dan naar het antwoordapparaat van de locatie en bel alleen in in geval van nood (uitvaart, ziekenzalving, meldingen over het gebouw e.d.) naar het opgegeven noodnummer van de locatie.

Reacties zijn gesloten.