Josephkerk

Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht
Telefoon: 030 – 271 93 93
B.g.g.: centraal secretariaat: 030 – 254 61 47
Mail: draaiwegkerk@planet.nl

Vanaf 13 maart 2016 zijn er in de Josephkerk op zondag geen Eucharistievieringen meer; elke woensdag:  gebedsviering om 9.30 uur. Overige vieringen: 1e Vrijdagvieringen en kleine viering (2e vrijdag van de maand)

Rekeningnummer parochiebijdragen: NL89 INGB 0000 4927 30 t.n.v. Josephkerk

WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN ?
Indien lokaal secretariaat en centraal secretariaat niet bereikbaar zijn luister dan naar het antwoordapparaat van de locatie en bel alleen in in geval van nood (uitvaart, ziekenzalving, meldingen over het gebouw e.d.) naar het opgegeven noodnummer van de locatie.

Reacties zijn gesloten.