Jacobuskerk


Website: St. Jacobus, St. Ludgerus en Salvator

Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht
Telefoon: 030 – 244 22 01 | ma t/m vr: 9-13 uur
B.g.g.: centraal secretariaat: 030 – 244 13 19 (maandag en donderdag 10.00 – 14.00 uur)
Mail: jacobuskerk@sintludgerus.nl
Vieringen: zondag 11.00 uur  ; 1e Vrijdagviering 10.30 uur (zie ook hieronder)

Rekeningnummer parochiebijdragen: NL31 INGB 0002 7870 48 t.n.v. Jacobus, Ludgerus, Salvator

WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN ?
Indien lokaal secretariaat en centraal secretariaat niet bereikbaar zijn luister dan naar het antwoordapparaat van de locatie en bel alleen in in geval van nood (uitvaart, ziekenzalving, meldingen over het gebouw e.d.) naar het opgegeven noodnummer van de locatie.

Eerste zondag van de maand: Taizévieringen 
In deze vieringen hopen wij met elkaar inspirerende momenten van ontmoeting met de ander en de Ander te beleven. Kenmerkend voor de Taizévieringen zijn het zingen van meditatieve liederen met muzikale begeleiding van piano, fluit, gitaar en stilte.
De liederen zijn kort, makkelijk aan te leren en worden regelmatig herhaald. Voor de viering oefent de cantor de liederen met de gemeenschap. We willen de Taizévieringen houden op elke eerste zondag van de maand. U bent hierbij van harte welkom. aanvang : 11 uur . Adres Pr. Bernhardplein 40 (Zuilen).

Derde zondag van de maand: vieringen van gebed en ontmoeting 
In februari 2016 werd in de Jacobuskerk gestart met een nieuw soort vieringen die we “viering van gebed en ontmoeting” gaan noemen. De vorm is afgeleid van het ochtendgebed (lauden) zoals dat o.a. in kloosters in gebruik is, maar er is ook ruimte voor eigen invulling.
In deze vieringen gaan we psalmen en andere liederen zingen, bidden, luisteren en mediteren. Zo zoeken we verbinding met God en met elkaar. De eerstvolgende viering van gebed en ontmoeting zal zijn op 20 maart , de volgende steeds op de derde zondag van de maand. Aanvang 11 uur. Welkom!

Reacties zijn gesloten.