Jacobuskerk


Website: St. Jacobus, St. Ludgerus en Salvator

Burg. Norbruislaan 1, 3555 ED Utrecht
Telefoon: 030 – 244 22 01 | ma t/m vr: 9-13 uur
B.g.g.: centraal secretariaat: 030 – 244 13 19 (maandag t/m donderdag 09.00 – 12.00 uur)
Mail: jacobuskerk@sintludgerus.nl

Vieringen:
Het rooster t/m eind november 2017 ziet er als volgt uit:
– Zondag 29 oktober viering van woord en gebed, zr Versteeg
– Vrijdag 3 november eucharistieviering, 10.30 uur (voorganger pastoor Huitink of pastor
Smits, waarin de overledenen zullen worden herdacht. Er is geen Allerzielenviering op
2 november.
– Zondag 5 november Taizéviering, Eric Nijst
– Zondag 12 november Eucharistie (bij de zusters v.h. Cenakel) pastor Wissink
– Zondag 19 november viering van gebed en ontmoeting pastor Westerveld
– Zondag 26 november Woord en gebedsviering pastor Westerveld
De vieringen vinden plaats in de benedenzaal van de Bethelkerk en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Rekeningnummer parochiebijdragen: NL31 INGB 0002 7870 48 t.n.v. Jacobus, Ludgerus, Salvator

WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN ?
Indien lokaal secretariaat en centraal secretariaat niet bereikbaar zijn luister dan naar het antwoordapparaat van de locatie en bel alleen in in geval van nood (uitvaart, ziekenzalving, meldingen over het gebouw e.d.) naar het opgegeven noodnummer van de locatie.

Eerste zondag van de maand: Taizévieringen 
In deze vieringen hopen wij met elkaar inspirerende momenten van ontmoeting met de ander en de Ander te beleven. Kenmerkend voor de Taizévieringen zijn het zingen van meditatieve liederen met muzikale begeleiding van piano, fluit, gitaar en stilte.
De liederen zijn kort, makkelijk aan te leren en worden regelmatig herhaald. Voor de viering oefent de cantor de liederen met de gemeenschap. We willen de Taizévieringen houden op elke eerste zondag van de maand. U bent hierbij van harte welkom. aanvang : 10 uur .

Derde zondag van de maand: vieringen van gebed en ontmoeting 
In februari 2016 werd gestart met een nieuw soort vieringen die we “viering van gebed en ontmoeting” gaan noemen. De vorm is afgeleid van het ochtendgebed (lauden) zoals dat o.a. in kloosters in gebruik is, maar er is ook ruimte voor eigen invulling.
In deze vieringen zingen we psalmen en andere liederen, we bidden, luisteren en mediteren. Zo zoeken we verbinding met God en met elkaar. De vieringen vinden plaats  op de derde zondag van de maand. Aanvang 10 uur. Welkom!

Reacties zijn gesloten.