Jacobuskerk


Website: St. Jacobus, St. Ludgerus en Salvator

Tijdelijke vieringen in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a – 3553 EA Utrecht
Telefoon: 06 17265641
B.g.g.: centraal secretariaat: 030 – 254 61 47
Mail: jacobuskerk@sintludgerus.nl

Vieringen:
Na de sluiting van de Jacobuskerk en na de aanvankelijke start in de Bethelkerk  is de geloofsgemeenschap per 1 februari 2018 verhuisd naar de Oranjekapel (Amsterdamsestraatweg 441a. Dit i.v.m. de grondige verbouwing en herinrichting van de Bethelkerk die ongeveer twee jaar zal gaan duren.  De diensten vinden nu plaats in de Oranjekapel op zondagochtend 12.15 uur. Vooraf is er vanaf 11.30 uur gelegenheid om  samen met de PKN  koffie te drinken.

De eucharistieviering elke tweede zondag van de maand bij de zusters van het Cenakel blijft op de afgesproken tijd om 10.00 uur.
Er zijn geen vieringen op zaterdag.

WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN ?Rekeningnummer parochiebijdragen: NL31 INGB 0002 7870 48 t.n.v. Jacobus, Ludgerus, Salvator

Indien lokaal secretariaat en centraal secretariaat niet bereikbaar zijn luister dan naar het antwoordapparaat van de locatie en bel alleen in in geval van nood (uitvaart, ziekenzalving, meldingen over het gebouw e.d.) naar het opgegeven noodnummer van de locatie.

Eerste zondag van de maand: Taizévieringen 
In deze vieringen hopen wij met elkaar inspirerende momenten van ontmoeting met de ander en de Ander te beleven. Kenmerkend voor de Taizévieringen zijn het zingen van meditatieve liederen met muzikale begeleiding van piano, fluit, gitaar en stilte.
De liederen zijn kort, makkelijk aan te leren en worden regelmatig herhaald. Voor de viering oefent de cantor de liederen met de gemeenschap. We willen de Taizévieringen houden op elke eerste zondag van de maand. U bent hierbij van harte welkom. aanvang : 10 uur .

Derde zondag van de maand: vieringen van gebed en ontmoeting 
In februari 2016 werd gestart met een nieuw soort vieringen die we “viering van gebed en ontmoeting”  noemen. De vorm is afgeleid van het ochtendgebed (lauden) zoals dat o.a. in kloosters in gebruik is, maar er is ook ruimte voor eigen invulling.
In deze vieringen zingen we psalmen en andere liederen, we bidden, luisteren en mediteren. Zo zoeken we verbinding met God en met elkaar. De vieringen vinden plaats  op de derde zondag van de maand. Aanvang 10 uur. Welkom!

Reacties zijn gesloten.