Dominicuskerk


Website: St. Dominicus

Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht (ingang kerk: Händelstraat 92)
Telefoon: 030 – 293 52 45 | ma t/m vr : 9-12 uur
B.g.g.: centraal secretariaat: 030 – 254 61 47
Mail: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl
Website: www.dominicuskerkutrecht.nl
Vieringen: vanaf 1 juli 2016 zondag 10.00 uur (NB  in zomermaanden zijn er gezamenlijke vieringen met Antoniuskerk; raadpleeg Ludgerus Actueel in rechterzijde van uw scherm of bel met het secretariaat) ; 1e Vrijdagviering 10.00 uur

Rekeningnummer parochiebijdragen: NL91 INGB 0000 5780 54 t.n.v. Penn. Par.best. St. Dominicus

WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN ?
Indien lokaal secretariaat en centraal secretariaat niet bereikbaar zijn luister dan naar het antwoordapparaat van de locatie en bel alleen in in geval van nood (uitvaart, ziekenzalving, meldingen over het gebouw e.d.) naar het opgegeven noodnummer van de locatie.

Reacties zijn gesloten.