De locatieraad Sint Jacobus is verantwoordelijk voor het algemene beleid, de financiën, het beheer van de gebouwen en het aansturen van de vrijwilligers. De raad komt maandelijks bijeen en bestaat per 1 januari 2011 uit de volgende personen:

Dhr. A.M. Mathot, voorzitter
Dhr. B. van Meijl, penningmeester
Mevr. A.C. Rietveld, portefeuille vrijwilligers
Dhr. N.J. Buis, portefeuille gebouwenbeheer

Er is een vacature voor de functie van secretaris.