Koren

Het koor ‘Maria ten Dale’ en het Drieslagkoor verzorgen de vieringen op zon- en feestdagen. Het Jacobuskoor verzorgt voornamelijk de uitvaarten, huwelijksdiensten en de vieringen op de eerste vrijdag van de maand. Er is geen vast kinderkoor. Bij bepaalde gelegenheden (Kerstmis en Eerste Communie) worden kinderen uitgenodigd om mee te zingen in een projectkoor.

Drieslagkoor

Koor bestaat uit 30 leden en repeteert op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur). Het koor zingt eenmaal in de 3 weken op Zondag in de viering. Daarnaast verzorgen zij de Paaswake en de Kerstnacht en geven zij een kerstoptreden in een ziekenhuis.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige kerkmuziek, maar het koor zingt ook veel Engelse muziek (Rutter), veelal afkomstig uit de Anglicaanse kerk. (Stainer). Daarnaast zingen zij ook klassiek Latijn, b.v. een mis van Mozart én een Ave Verum van Elgar.
Het DSK heeft geheel op eigen kracht The Crucifixion van John Stainer uitgevoerd met eigen solisten.
Hiervan is in 2011 een CD verschenen. Een maal per jaar hebben zij een studiedag ergens in het land.
Voor meer informatie klik hier

Koor ‘Maria ten Dale’

Het koor bestaat uit 15 leden en repeteren op maandagavond van 18.30 uur tot 20.00uur.
Het koor zingt eenmaal in de 3 weken in de Zondagse viering.
Daarnaast verzorgen zij de Paasmorgen en de Kerstmorgen en vaak ook het Hoogfeest van Pinksteren.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit Latijnse 2 tot 3-stemmige missen van b.v. Haller, Jansen, Mozart, Bottazzo. Maar zij zingen ook Nederlandstalig.
Contact: dhr. Herman Oude Wansink

Jacobuskoor

Dit koor is het rouw- en trouwkoor van de kerk en repeteert eenmaal in de maand op vrijdagmorgen van 09.15 uur tot 10.45 uur. Bij uitvaarten en huwelijken zingen zij zonder dirigent.
Het repertoire is 2-3 stemmig Latijn en Nederlands

Kinderkoor

Contact: mw. Marijke van der Ouderaa