Gemeenschap

Wijkpastoraat

In de parochie wordt veel aandacht besteed aan het bezoekwerk. Voor
bezoek kunt u contact opnemen met een van de pastores of naar hen verwijzen.

Bezoekgroep

De bezoekgroep heeft ten doel om het pastorale team te ondersteunen in het bezoekwerk.
Voorts onderhoudt de groep ook contact met parochianen in een aantal woon- en zorgcentra.

Wijkraad

De parochie is verdeeld in een aantal wijken. Een aantal wijken heeft een of meer
wijkraadsleden. Zij maken namens de parochie contact met nieuwe bewoners, verspreiden het
parochieblad en ander informatiemateriaal en zijn in het algemeen aanspreekbaar voor
parochiële aangelegenheden.

Wijkcontactavond

In diverse wijken wordt af en toe in samenwerking met de buurtbewoners en organisaties van
buurtbewoners een wijkcontactavond georganiseerd. Daar kunnen nieuwe en oude bewoners,
parochianen en niet-parochianen elkaar ontmoeten rond verhalen uit de buurt en uit de
parochie.

Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat besteedt aandacht aan de ouderen binnen de geloofsgemeenschap.
Zij verzorgt onder andere de viering op de eerste vrijdag van de maand en op de derde
vrijdag van de maand bijeenkomsten gericht op bezinning en ontspanning. Ook wordt door
huisbezoek bijzondere aandacht geschonken aan ouderen die minder goed ter been of
bedlegerig zijn. Jaarlijks is er een kerstviering voor ouderen en wordt aandacht besteed
aan het Sinterklaasfeest.

Voor actuele informatie met betrekking tot het
ouderenpastoraat, zie ouderenpastoraat.Contact: L. Ritzer

Gastvrouwen en -heren

De gastvrouwen en -heren zijn bij toerbeurt volgens een afgesproken rooster aanwezig op
de pastorie of tijdens de vieringen. Zij laten het bezoek en de vrijwilligers binnen en
schenken koffie en thee. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor bezoekers en verwijzen –
indien nodig – naar een van de pastores, iemand van het parochiebestuur of andere
parochiemedewerkers. Na de vieringen, bij vergaderingen en feesten zorgen zij voor de
versterking van de inwendige mens.

Contact: mw. M.Th. van Heteren-Hogenhuis of mw. R. Ruiter-Braam