Vieringen en activiteiten in de Jacobuskerk

Samen Op Weg - Juni 2017

Iedere zaterdag

---

Viering

Iedere zondag

11.00

Viering

VIERINGEN IN DE LUDGERKAPEL

Dagelijks:
07.30 uur: getijdengebed
08.00 uur: eucharistieviering
12.15 uur: middaggebed
15.30 uur: getijdengebed
18.00 uur: avondgebed
Zon- en feestdagen om 09.00 uur: eucharistieviering
Donderdag vóór de eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur:
avondwake.
De kapel is geopend van 07.30 tot 18.30 uur
11.00 Iedere 2e zondag van de maand Eucharistieviering in de Ludgerkapel samen met de Jacobus gemeenschap
12.15 Diensten in de Oranjekapel beginnen op zondagochtend 12.15 uur. Tevoren is er vanaf 11.30 uur gelegenheid om met de PKN samen koffie te drinken