Diaconie

Overzicht diaconale activiteiten in de Ludgerusparochie

Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, Utrecht
•      De Wijkplaats Johannes Camphuysstraat 101 (hoek Kanaalstraat), 3531 SE Utrecht;
tel. 030-29 33 554 e-mail: dewijkplaats@xs4all.nl
Website: https://dewijkplaats.wordpress.com/
•      De Wijkplaats Activiteiten: Inloophuis de Wijkplaats aan de Johan Camphuysstraat/
hoek Kanaalstraat: eettafel; 2e handskleding; multiculturele vrouwenactiviteiten
•      De Wijkplaats: VoedselbankPlus LOMBOK (in samenwerking met de Protestantse
Gemeente Utrecht West): Coördinator: Liesbeth Rox 06 – 1274 7651
Uitgifte donderdag van 13.30 – 15.00 uur

Jacobus geloofsgemeenschap,  Oranjekapel
Amsterdamsestraatweg 441a, Utrecht 

•      Voedselbank ZUILEN
Uitgifte vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
Voor persoonlijk contact: 06 2264 5217
Postadres: p/a La Croixstraat 9, UTRECHT

Bestuur Parochiële Caritas Instelling (PCI) St. Ludgerusparochie, Utrecht:
te bereiken via centraal secretariaat, Adr. van Ostadelaan 4, Utrecht, tel 030-254 61 47, E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.n.

In het Diaconaal Platform Utrecht (DPU)  komen alle diaconale activiteiten van kerken in Utrecht samen. Meer informatie treft u aan op http://www.dputrecht.nl/
Ook is het DPU present op de website van “JE KUNT MEER” zie https://utrecht.jekuntmeer.nl/de-sociale-kaart/diaconaal-platform-utrecht-1618

Jekuntmeer.nl  leren | werken | doen
Deze website biedt in vier gemeenten in Nederland een platform/sociale kaart, waar bezoekers het totaalaanbod aan activiteiten in de zorg en welzijnssector kunnen vinden. Het aanbod op jekuntmeer.nl stimuleert tot een grotere maatschappelijke deelname. Het aanbod bevindt zich op de gebieden van ontmoeten, doen, leren en werken.
Meer informatie : https://utrecht.jekuntmeer.nl/

Reacties zijn gesloten.