Auteur Archief: moderator

Nieuwe website

        Op 30 juni 2018 komt deze website te vervalen. Informatie over de Ludgerusparochie en andere gerelateerde items kunt u voortaan vinden op Katholiek Utrecht en onze facebookpagina.

Categorie: Uncategorized | ..

Vertrek pastoor Huitink

Op 8 april is door het aartsbisdom bekend gemaakt dat pastoor Ton Huitink van de samenwerkende katholieke parochies St. Ludgerus, St. Martinus en Salvator  per 1 mei zal vertrekken. Pastoor Ton Huitink is gevraagd om de leiding op zich te nemen van de drie … Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Presentatie pastorale visie

Beste medeparochianen, Van harte welkom aan u allen, welkom ook aan de leden van de Personele Unie, het nieuwe bestuur dat, tot we over kunnen gaan tot de fusie van de drie parochies, iedere parochie afzonderlijk bestuurt.We zijn vandaag bij … Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Jacobus vieringen

De diensten in de Oranjekapel beginnen op zondagochtend 12.15 uur.  Tevoren is er vanaf 11.00 uur gelegenheid om met de PKN samen koffie te drinken. De eucharistieviering elke tweede zondag van de maand bij de zusters van het Cenakel blijft op de … Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Decreet parochiële caritasinstellingen

Op 18 december 2017 heeft onze aartsbisschop Willem Jacobus kardinaal Eijk het decreet ondertekend middels welke de parochiële caritasinstellingen Salvator, St. Ludgerus en St. Martinus, allen in de stad Utrecht, met ingang van 1 januari 2018 ieder afzonderlijk beschikken over … Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Wijziging secretariaat

Na een lange tijd van inventariseren, bespreken, harmonieus in elkaar steken, zullen per 1 november de parochiesecretariaten van de Ludgerus, de Salvator en de Martinus overgaan naar één centraal secretariaat Katholiek Utrecht, dat gevestigd wordt Adr. van Ostadelaan 4, 3583 … Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Bereikbaarheid Ludgerusparochie en pastores

Over het algemeen zijn de meeste secretariaten bemand in de ochtend uren (met uitzondering van Josephkerk ) . Maandag t/m donderdag kunt ook van 9-12 uur het centraal secretariaat bellen (030 -244 13 19). Indien lokale secretariaten zijn gesloten kunt … Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..