Aan alle parochianen van de Ludgerusparochie

In het afgelopen jaar is door de besturen van de Salvator-, Martinus- en Ludgerusparochies hard gewerkt aan de samenwerking van de drie parochies. De hiervoor ingestelde stuurgroep heeft vele zaken kunnen regelen. Het meest recent nog zijn de drie centraal parochiesecretariaten samengevoegd tot één stadsbreed centraal secretariaat. Als een verdere stap op weg naar een nieuwe stadsbrede parochie worden nu de drie parochiebesturen samengevoegd in een personele unie.

Dat betekent dat de drie afzonderlijke parochies nog steeds zelfstandig blijven bestaan, en formeel gezien hebben ze alle drie nog een eigen bestuur, alleen zitten in alle drie die besturen dezelfde mensen. In de praktijk is er dus één bestuur en het beleid van de drie parochies zal zodoende dus meer worden gelijkgetrokken om uiteindelijk tot één nieuwe parochie te kunnen komen.

De besturen verwachten op korte termijn de officiële documenten van het bisdom waarmee de nieuwe bestuursleden worden aangesteld en de Personele Unie een feit is. Niet alle lopende zaken zullen onmiddellijk door het nieuwe bestuur kunnen worden opgepakt, dus zullen de huidige leden van de drie parochiebesturen naar verwachting voor een korte tijd als adviseur optreden. Ook zullen verschillende bestuurscommissies gevormd worden om het nieuwe bestuur in praktische zaken bij te staan; van het Ludgerusbestuur zal dhr. Bert Vermeulen in de gebouwencommissie plaatsnemen.

De aftredende bestuursleden van het Ludgerusbestuur willen hun opvolgers van harte bij U, parochianen, aanbevelen en wensen hen met vertrouwen veel succes, wijsheid en Gods zegen toe.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.