Pastor Gerrit Jan Westerveld afwezig

Pastor Gerrit Jan Westerveld is door ziekte niet beschikbaar voor werkzaamheden.

Categorie: Uncategorized | ..

Vieringenschema in Ludgerus Actueel

In het Tussentijds Magazine worden vanaf januari alle vieringen (zaterdag/zondag en ook de doordeweekse vieringen) vermeld en wordt dit niet meer vermeld in de wekelijkse editie van de Ludgerus Actueel. Afwijkende vieringen worden nog wel vermeld.
Voor de komende periode betreft het de volgende afwijkingen/opmerkingen:

Jacobus
- De vieringen in februari vinden plaats op zaterdag plaats (alleen op de tweede
zondag van elke maand is er nog steeds een eucharistieviering bij de zusters van
het Cenakel)
– Met ingang van februari wordt niet meer in de Bethelkerk, maar in de
Oranjekapel gevierd (met uitzondering van de tweede zondag.)
– De viering van zaterdag 3 februari is geen woord- en gebedsviering, maar
een Taizéviering
– De viering van zaterdag 17 februari is geen woord- en gebedsviering, maar een
viering van gebed en ontmoeting (een soort ochtendgebed)

Rafael
– Dinsdagmorgen 09.00 uur: eucharistieviering
– Donderdag 18 jan. 08.45 uur: gebed voor RK Utrecht Rafael met om
09.00 uur Eucharistieviering

Categorie: Uncategorized | ..

Eerste communie voorbereiding in Dominicuskerk

Al een aantal kinderen is bij het secretariaat van de Dominicuskerk aangemeld voor de voorbereiding van hun eerste heilige communie in 2018. In januari start het project met een ouderavond, waarna de kinderen vele vrijdagmiddagen na school bij elkaar komen. Opgave voor de 1e communie 2018 kan nog naar secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Mariavesper en informatieavond bisdom Lourdesbedevaart 2018 zondag 21 Januari 2018 Aloysiuskerk

Op zondag 21 januari zal om 18.30u in de Aloysiuskerk een Mariavesper worden gevierd. Deze vesper staat in het teken van de voorbereiding op de bisdom bedevaart naar Lourdes. Deze bedevaart vindt plaats van 28 april t/m 5 mei 2018. De Utrechtse pastoor Los (Licht van Christus) pater Ignatius Maria (Gerardus Majella) en pastoor Huitink (Martinus, Ludgerus en Salvator) hebben besloten om Utrechtse parochies gezamenlijk op te trekken. We hebben er vertrouwen in dat de Utrechtse parochies met ongeveer 90 pelgrims gaan deelnemen aan deze bedevaart.

Inmiddels heeft er een voorbereidingsavond plaatsgevonden in de Gerardus Majella parochie. De 21e januari is de beurt aan de drie parochies van pastoor Huitink. We willen beginnen met een gezamenlijke Mariavesper in de Aloysius kerk. Pastoor Los, Huitink en Ignatius Maria zullen in deze Mariavesper voorgaan. Aansluitend is er voor belangstellenden een kop soep en een broodje beschikbaar. Om 20.00u zal dan de feitelijke informatieavond beginnen in het parochiecentrum aldaar. Tijdens deze avond zal iemand van de VNB een toelichting geven op het bedevaartprogramma en is er gelegenheid voor inschrijving.

In verband met de catering is het van belang dat u zich via het centrale parochiesecretariaat aanmeldt:

Adriaen van Ostadelaan 4, 3583AJ Utrecht, telefoon: 030-2546147 mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Wij hopen velen van u op 21 januari te mogen ontmoeten.

Categorie: Uncategorized | ..

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Van 20-28 januari wordt wereldwijd de bidweek voor de eenheid van de christenen gehouden. Ook in Utrecht wordt er in oecumenische vieringen uiting gegeven aan het verlangen naar verbondenheid tussen de vele christelijke kerken en stromingen.

Meebidden is mogelijk: zaterdag 20 januari 19.00 uur Openingsviering bidweek in de Rafaëlkerk; zondag 21 januari: oecumenische gebedsviering Tuindorpkerk en Pauluskerk 10.30 in de Pauluskerk; 21 januari Antoniuskerk; woensdag 24 januari 19.00 uur – Christelijke kerken en gemeenschappen Kanaleneiland in Huis van Vrede (Trumanlaan), donderdag 25 januari Chroal evensong Utrecht Oost (Trinity, Wilhelmina en Aloysiuskerk in de H. Trinitychurch om 20.00 uur

Categorie: Uncategorized | ..

Vormselvoorbereiding jongeren 2018 start op zaterdag 20 januari

De eerste bijeenkomst van het voorbereidingsprogramma voor het vormsel voor jongeren in de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht staat gepland voor zaterdag 20 januari 17.00 – 18.30 uur in het pastoraal centrum bij de Aloysiuskerk. Het vormsel zal gevierd worden op pinksterzaterdag 19 mei. Hebt u de ouderavond gemist – aansluiten kan tot de startdatum. Meld uw kind aan bij secretariaat@katholiekutrecht.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Vormsel jongeren 2018 – ouderavond maandag 8 januari

De uitnodigingen voor het vormsel 2018 zijn verzonden aan de families die in het bestand bekend zijn. De ouderinformatieavond zal plaatsvinden op 8 januari 2018 20.00 uur in het pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4. Later in januari start het programma voor de vormelingen.
Niets gehoord, toch belangstelling: meldt u aan: secretariaat@katholiekutrecht.nl, dan sturen we u het aanmeldingsformulier.

Categorie: Uncategorized | ..

Decreet parochiële caritasinstellingen

Op 18 december 2018 heeft onze aartsbisschop Willem Jacobus kardinaal Eijk het decreet ondertekend middels welke de parochiële caritasinstellingen Salvator, St. Ludgerus en St. Martinus, allen in de stad Utrecht, met ingang van 1 januari 2018 ieder afzonderlijk beschikken over een en hetzelfde bestuur. Deze bestuurlijke constructie wordt een personele unie genoemd. De drie genoemde parochiële  caritasinstellingen blijven dus bestaan maar hebben met ingang van 1 januari 2018 allen een bestuur met dezelfde samenstelling. Klik hier voor het officiële decreet.

Categorie: Uncategorized | ..

Adventsproject van start in Ludgerus-, Salvator en Martinusparochie

In de adventstijd, die dit weekend begint, zal in de parochies actie worden gevoerd voor projecten van de stichting ‘Taal doet Meer’. Deze organisatie spant zich al tientallen jaren in voor taalonderwijs aan mensen, die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Door de adventsactie willen de samenwerkende parochies Taal doet Meer helpen een bredere bekendheid in de stad te krijgen en een financiële steun geven aan het nieuwe project Café de Wereld. Gemikt wordt op een startbedrag van € 7.500,- Met dit bedrag kan een drietal ontmoetingsplaatsen van een solide basis worden voorzien en de eerste publicatie van verhalen uit Café de Wereld worden bekostigd. Een meeropbrengst  wordt besteed aan een vierde Wereldcafé en daarna staat nog de pilot van het project Taal en Toekomst (een project voor nieuwkomers met  coaches voor het opbouwen van een netwerk en vinden van werk en stageplaatsen).

Op de zondagen in de adventstijd komt in iedere geloofsgemeenschap een vrijwilliger van de stichting Taal doet Meer op bezoek. Zij /hij zal de lokale gemeenschap  informeren over het project Café de Wereld. Ook het parochieblad Tussentijds Magazine biedt informatie over het adventsproject.

Categorie: Uncategorized | ..

Jacobusparochie

Fons Mathot, voorzitter van de locatieraad, laat ons weten dat, na de sluiting van de Jacobuskerk, de parochianen de weg naar de Bethelkerk goed kunnen vinden. Wekelijks komen zo’n 60 parochianen bij elkaar. Voor de goede orde nog even wat informatie op een rij:
– vieringen in de Bethelkerk zijn om 10.00 uur
– elke tweede zondag van de maand is er een eucharistieviering (10.00 uur) bij de zusters
van het Cenakel (Willibrordusstraat 34)
– contactpersonen pastoraatsgroep:
Klasien Knol, voor vragen van algemene aard:  klasienknol@gamil.com
Joop Bakker, voor vragen van pastorale aard:  anjobakker@casema.com

Categorie: Uncategorized | ..