Nieuwe website

Untitled-2 copy

 

 

 

 

Op 30 juni 2018 komt deze website te vervalen. Informatie over de Ludgerusparochie en andere gerelateerde items kunt u voortaan vinden op Katholiek Utrecht en onze facebookpagina.

Categorie: Uncategorized | ..

Vertrek pastoor Huitink

pastoor HuitinkOp 8 april is door het aartsbisdom bekend gemaakt dat pastoor Ton Huitink van de samenwerkende katholieke parochies St. Ludgerus, St. Martinus en Salvator  per 1 mei zal vertrekken.

Pastoor Ton Huitink is gevraagd om de leiding op zich te nemen van de drie samenwerkende grote parochies  in het vicariaat Deventer, waarvan de basiliek van  Zwolle het eucharistisch centrum is.  De aartsbisschop is pastoor Huitink zeer erkentelijk voor het goede en vaak moeilijke werk dat hij in Utrecht heeft verricht.

Het bestuur van de samenwerkende katholieke parochies, voor wie dit nieuws als een verrassing kwam, wil alle parochianen en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen afscheid van pastoor Huitink te nemen in en na de viering op Sacramentsdag, zondag 3 juni, in de Aloysiuskerk (Adriaen van Ostadelaan 2). Aanvang van de viering is 10.30 uur.

Vanaf 1 mei zal pastoor Hans Boogers de nieuwe pastoor zijn van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Hij is thans werkzaam in Zwolle e.o.  In de maand juni zal hij met zijn pastorale werkzaamheden beginnen.

Categorie: Uncategorized | ..

Presentatie pastorale visie

pHuitink presentatie visieBeste medeparochianen,
Van harte welkom aan u allen, welkom ook aan de leden van de Personele Unie, het nieuwe bestuur dat, tot we over kunnen gaan tot de fusie van de drie parochies, iedere parochie afzonderlijk bestuurt.We zijn vandaag bij elkaar gekomen omdat het pastoraal team haar pastorale visie aan u wil presenteren. Het is een document dat het resultaat is van de Stadssynode030, werkconferenties, klankbordgroep en diverse gesprekken.

We presenteren u geen beleidsplan, maar een visie. Een beleidsplan heeft over het algemeen een beperkte houdbaarheid. Meestal een jaar of 3-4. Gelet op het snel veranderend kerkelijk landschap hebben wij ervoor gekozen om een visie te ontwikkelen die voor lange tijd meegaat. Deze visie, die zo dadelijk nader zal worden gepresenteerd, is gegrondvest op het Bijbelse verhaal van de Emmaüsgangers.Aan dit verhaal wordt iedere gelovige van onze drie katholieke parochies uitgenodigd om zijn of haar eigen geloofsverhaal te spiegelen. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Jacobus vieringen

  • De diensten in de Oranjekapel beginnen op zondagochtend 12.15 uur.  Tevoren is er vanaf 11.00 uur gelegenheid om met de PKN samen koffie te drinken.
  • De eucharistieviering elke tweede zondag van de maand bij de zusters van het Cenakel blijft op de afgesproken tijd om 10 uur.
Categorie: Uncategorized | ..

Decreet parochiële caritasinstellingen

Op 18 december 2017 heeft onze aartsbisschop Willem Jacobus kardinaal Eijk het decreet ondertekend middels welke de parochiële caritasinstellingen Salvator, St. Ludgerus en St. Martinus, allen in de stad Utrecht, met ingang van 1 januari 2018 ieder afzonderlijk beschikken over een en hetzelfde bestuur. Deze bestuurlijke constructie wordt een personele unie genoemd. De drie genoemde parochiële  caritasinstellingen blijven dus bestaan maar hebben met ingang van 1 januari 2018 allen een bestuur met dezelfde samenstelling. Klik hier voor het officiële decreet.

Categorie: Uncategorized | ..

Wijziging secretariaat

Na een lange tijd van inventariseren, bespreken, harmonieus in elkaar steken, zullen per 1 november de parochiesecretariaten van de Ludgerus, de Salvator en de Martinus overgaan naar één centraal secretariaat Katholiek Utrecht, dat gevestigd wordt Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht, tel 030-2546147. Werkzaam zijn daar de dames Margriet Simonis (van de Ludgerus), Marian van Kuijk (van de Martinus) en Bouwien Vermulst. Het wordt één geheel en de werkzaamheden worden onderling toegedeeld. Vanaf 6 november is het kantoor van het Secretariaat Ludgerusparochie (Boerhaaveplein) overgeheveld naar de nieuwe locatie. Het nieuwe E-mailadres luidt: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Bereikbaarheid Ludgerusparochie en pastores

Over het algemeen zijn de meeste secretariaten bemand in de ochtend uren (met uitzondering van Josephkerk ) . Maandag t/m donderdag kunt ook van 9-12 uur het centraal secretariaat bellen (030 -244 13 19). Indien lokale secretariaten zijn gesloten kunt op het antwoordapparaat beluisteren en horen wie u kunt bellen in noodgevallen (zoals overlijden). Zie hieronder.  Personen die de noodtelefoon bemannen staan in rechtstreeks contact met pastores.
Voor contact met pastores kunt u bellen met een van de secretariaten of mailen . Op maandag hebben pastores hun vrije dag en zullen zij alleen in noodgevallen reageren.

WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN ?

  1. U kunt het beste eerst uw lokale secretariaat proberen te bereiken. Klik hier voor adressen en telefoonnummers.
  2. Indien uw lokale secretariaat niet bereikbaar is kunt ook het centrale secretariaat bellen : 030 – 244 13 19  (ma tot en met  do 9 -12 uur).
  3. Na kantooruren gelieve u alleen uw lokale secretariaat bellen. Klik hier voor adressen en telefoonnummers. Via het antwoordapparaat kunt u vernemen wat u moet doen in noodgevallen en welk noodnummer u eventueel kan bellen.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.sintludgerus.nl bij
Contact: klik hier
of
Kerken : klik hier 

Categorie: Uncategorized | ..