Hoorzitting Jacobuskerk woensdag 26 oktober 2016 om 20.00 uur

Jacobuskerk in Zuilen

Jacobuskerk in Zuilen

Het parochiebestuur van de Ludgerusparochie heeft besloten om de Jacobuskerk te sluiten en te verkopen. Daarmee is de kerk niet langer beschikbaar voor katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand zal de bisschop toestemming moeten geven om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Om de kerk te kunnen onttrekken aan de eredienst en uiteindelijk te verkopen moet het parochiebestuur een kerkrechtelijke procedure doorlopen. Onderdeel daarvan is, dat de parochianen de gelegenheid krijgen om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de sluiting van hun kerk. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Augustinuskerk tijdelijk gesloten

Gezien de restauratiewerkzaamheden is de kerk uit veiligheidsoverwegingen voor onbepaalde tijd gesloten. Daarmee vervallen voorlopig alle vieringen en diensten in de Augustinuskerk.
De vieringen gaan door:

  1. Op de zaterdagen is de H. Mis van 12.00 uur in de kapel van de Zusters Augustinessen van de Waterstraat, ingang Oudegracht. Daar wordt om 11.15 uur ook het Rozenkransgebed gebeden.
  2. Op de zondagen sluiten we aan bij de Hoogmis van 10.30 uur in de Catharinakathedraal in de Lange Nieuwstraat. Om 12.30 uur is de Engelse H. Mis ook in de Catharinakathedraal.
  3. Op de weekdagen van maandag tot en met vrijdag gaat de H. Mis van 12.30 uur door in de kapel van de Zusters.
Categorie: Uncategorized | ..

Nieuwe Ludgerus Magazine is uit

Dinsdag 6 september  is de nieuwe Ludgerus Magazine (no. 26) verschenen. Het volgende nummer verschijnt op dinsdag 25 oktober. Kopijdatum voor deze aflevering is maandag 3 oktober.

U kunt de Ludgerus Magazine ook via internet lezen. Zie rubriek Meer informatie  aan de rechterzijde van uw scherm. No. 26.

Categorie: Uncategorized | ..

Vredesweek 2016

Vrede, daar kan iedereen iets voor doen. Met die gedachte vieren we dit jaar de 50e Vredesweek, van 17 tot en met 25 september.
Elke dag horen we berichten over de oorlog in Syrië en over vluchtelingen die veiligheid zoeken in Nederland. Niet alleen ver weg, maar ook in onze eigen buurt is het gebrek aan verbinding voelbaar. De Vredesweek is hét moment om samen in actie te komen voor vrede en om te laten zien dat vrede verbindt.
Wil je weten wat jij kunt doen tijdens Vredesweek? Tijdens de Vredesweek kun je elke dag meedoen met een vredesactie van PAX. Doe je mee? Volg ons op Facebook of informeer bij het centraal secretariaat 030 – 244 13 19.

Categorie: Uncategorized | ..

Open dag  AZC

Op zaterdag 24 september houden de AZC’s, Asielzoekerscentra, in Nederland open huis. De open dag biedt de gelegenheid om iets te proeven van het dagelijks leven in het AZC waar vluchtelingen in afwachting zijn van definitieve huisvesting in Nederland. Het Utrechtse AZC aan de Joseph Haydnlaan opent van 12 tot 16 uur de poorten voor gasten/buren en stadsgenoten  met een programma van rondleidingen, taallessen, sport, muzikale optredens en  hapjes uit de herkomstlanden van de bewoners. Meer informatie via www.openazc.nl of centraal secretariaat: 030 – 244 13 19.

Categorie: Uncategorized | ..

Informatieavond bedevaart naar Rome donderdag 6 oktober

Van 14 t/m 19 november gaan pelgrims uit alle zeven bisdommen van ons land  op bedevaart naar Rome. Ook vanuit ons aartsbisdom Utrecht willen we met een grote groep aansluiten bij die bedevaart. In Ludgerus Actueel heeft u lezen dat pastoor Huitink de parochianen van de Salvator, Ludgerus en Martinus parochies van harte uitnodigt om ook mee te gaan. De eerste aanmeldingen zijn reeds binnen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld of pastoor Ton Huitink. Zij gaan ook met deze bedevaart mee. Op donderdag 6 oktober aanstaande om 19.30 uur is er voor geïnteresseerden een informatieavond over deze bedevaart. U wordt dan geïnformeerd over de reis van dag tot dag. De avond zal worden gehouden in het parochiecentrum van de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD in Utrecht (Overvecht). Er is ruime gratis parkeergelegenheid.

Categorie: Uncategorized | ..

Uitreiking Ariënsprijs – Ik zal er zijn

Op zaterdag 1 oktober wordt tijdens een bijeenkomst in de Walburgiskerk in Arnhem de Ariënsprijs 2016 worden uitgereikt aan een diaconaal project van hoge kwaliteit in het aartsbisdom Utrecht. Het inloophuis “de Wijkplaats” in Lombok is een van de dertig genomineerde projecten die meedingen naar de onderscheiding. Meer informatie over het programma en over de aanschaf van het brochure met de beschrijving van de projecten via de website: www.dkci-utrecht.nl  of centraal secretariaat.

Categorie: Uncategorized | ..

Franciscusviering in Antoniuskapel (Aloysiuskerk)

Op maandag 3 oktober 2016 om 19.00 uur (kapel open 18.30 uur) wordt aldaar de  jaarlijkse Franciscusviering gehouden in de Antoniuskapel van de St. Aloysiuskerk, Iedereen van jong tot oud die deze dienst mee wil vieren is van harte welkom. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om
Iedereen wordt uitgenodigd om houdbaar voedsel mee te nemen voor degenen die noodgedwongen een beroep moeten doen op de plaatselijke voedselbank. Dit wordt vooraf aan de viering ingezameld. Er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden om de kosten van de viering te dekken.
Informatie: Zr. Mia Maesen tel.: 030 293 2550 email: maesen.mia@franciscanessen.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Alpha cursussen in Utrecht

In de Alpha cursus gaat het niet zozeer om geloofskennis of bijbelstudie, maar om tot persoonlijk gelovige relatie te komen met God door Jezus Christus, in leven, bidden en werken. De 10 cursusavonden bestaan uit een maaltijd, een thematische inleiding en gezamenlijk gesprek.

Alpha-cursussen in Utrechtse parochies: 1/ in de Salvatorparochie  (Bonifatiushuis Oude Gracht 61); te beginnen op donderdag 15 september  18.30 uur. Melden bij richard.stegenga@lycos.com tel.: 030 – 231 85 45 2/ in de Gerardus Majellaparochie (Leerhuis Broerestraat 12); te beginnen op woensdag 21 september 18.30 uur. Melden bij ignaz.maria@stjan.org  tel.: 030 – 293 14 74

Categorie: Uncategorized | ..

Zondagavondzang in de Dominicuskerk 25 september 17.00 uur

dom-zondag-avond-zang-2016Met ingang van september wordt in de Dominicuskerk elke laatste zondag van de maand om 17.00 uur een Zondagavondzang gehouden, een beetje geënt op de Engelse Evensong. Het is een gebedsviering waarin veel ruimte is voor zang.  Het bijzondere aan dit project is dat er composities worden gebruikt van de Franse dominicaan André Gouzes. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..