‘Met Christus op weg naar Pasen’ Brief voor de Veertigdagentijd 2018 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
Aswoensdag markeert de start van de Veertigdagentijd, de periode van onze voorbereiding op Pasen. Dat markeren gebeurt op Aswoensdag heel letterlijk als de priester of diaken een askruisje op ons voorhoofd tekent, ter herinnering aan onze sterfelijkheid – want ‘stof zijn we en tot stof zullen wij wederkeren.’ Maar het askruisje is ook bedoeld als een aansporing tot bezinning, boete en bekering. In die zin is de Vastentijd een jaarlijks terugkerende kans om onze koers bij te stellen en ons met hernieuwde inspanning en inzet aan te sluiten bij de weg die Christus is gegaan. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

14 maart pastorale conferentie over de pastorale visie voor katholiek Utrecht

Onlangs heeft het pastoraal team de formulering afgerond van de pastorale visie voor de samenwerkende parochies van Katholiek Utrecht. Dit document wijst de richting van de ontwikkeling die Katholiek Utrecht de komende jaren zal kunnen doormaken. Het pastoraal team heeft met de tekst het voortouw genomen, maar zo’n visie heeft alleen zin en waarde wanneer de parochianen en gelovigen haar samen gaan dragen. Om een begin met de bespreking te maken organiseren de samenwerkende parochies een pastorale conferentie op woensdag 14 maart in de Rafaelkerk 19.30 – 21.30 uur. Iedereen die de presentatie mee wil maken is welkom.

Categorie: Uncategorized | ..

Vacatures Bisdom

Binnen het Aartsbisdom zijn de volgende vacature
Interesse in één van de vacatures? Neem dan contact op met mr. J.L.W.M. Zuijdwijk van het Aartsbisdom.
♠ Vacature Kok/kokkin/facilitair medewerk(st)er (37,5 uur per week
♠ Vacature Financieel-administratief medewerk(st)er (37,5 uur per week)
♠ Vacature Facilitair medewerk(st)er (30 uur per week)
(download de advertentie vanuit de kolom hiernaast)

Categorie: Uncategorized | ..

Lever uw palmtakje in

Het begin van de 40-dagentijd komt alweer in zicht. 14 februari is het as-woensdag. Op die dag worden de oude palmtakjes verbrand tot as om daarmee de gelovigen met het kruis te tekenen. Bij de meeste kerken kunt u uw palmtakje inleveren in het weekend 10-11 februari.

Categorie: Uncategorized | ..

Rafael vieringen

  • dinsdag 13 februari 09.00 uur Eucharistieviering
  • As-woensdag 14 februari 19.00 uur Eucharistie met Askruisje
  • donderdag 15 februari 09.00 uur Eucharistie
  • zaterdag 19 februari 19.00 uur   Eucharistie met de landelijke Katholiek Charismatische Vereniging
Categorie: Uncategorized | ..

Jacobus vieringen

  • De diensten in de Oranjekapel beginnen op zondagochtend 12.00 uur.  Tevoren is er vanaf 11.00 uur gelegenheid om met de PKN samen koffie te drinken.
  • De eucharistieviering elke tweede zondag van de maand bij de zusters van het Cenakel blijft op de afgesproken tijd om 10 uur. De vieringen in februari op zaterdag vinden plaats bij de zusters van het Cenakel
  • De viering van zaterdag 17 februari is een viering van gebed en ontmoetin.
Categorie: Uncategorized | ..

Oecumenische vastenvrijdagen in de oranjekapel

Zoals vorige week aangekondigd, organiseert de Jacobusgemeenschap in samenwerking met Kerk Op Zuilen een reeks meditatieve avondgebeden in de Oranjekapel op de vrijdagen in de Veertigdagentijd. Elk van deze avondgebeden wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met brood en soep. Deze reeks begint op vrijdag 16 februari 2018 en eindigt op vrijdag 23 maart 2018. In deze reeks zullen de Klaagliederen van Jeremia centraal staan. In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd, beginnen deze avondgebeden om 18:30 uur in plaats van om 18:00 uur. In verband met de planning van de maaltijd achteraf is het wenselijk dat je je opgeeft. Er zal in de Oranjekapel een aanmeldformulier liggen. Voor informatie en opgave kun je terecht bij Carlo Post (Jacobusgemeenschap, email: carlopost2602@gmail.com) of Janneke Allaart (Kerk Op Zuilen, email: jannekeallaart@hotmail.com).

Categorie: Uncategorized | ..

51e Jaarfeest van de Katholieke Charismatische Vernieuwing Rafaelkerk

De beweging is begonnen met een groep studenten van de Duquesne-universiteit in USA, heeft zich over de wereld verspreid en telt momenteel vele miljoenen “be-Geest-erde” katholieken. De Op 19 februari a.s. 19.00-21.30 uur viert de Nederlandse KCV dit in de Rafaelkerk van Overvecht, centraal gelegen in midden-Nederland. Na de Eucharistieviering, begeleid door de jongerenzanggroep “Jacobsladder” is er uitstelling van het Allerheiligste Sacrament,  aanbidding met stilte en gezang, gelegenheid tot biechten. Tevens zijn er gebedsteams die persoonlijk bidden met en over ieder die erom vraagt voor zichzelf of voor een ander.

Categorie: Uncategorized | ..

Engelstalig Bijbelavonden rond „Brood delen”

Er is een vaste groep Engelstalige bijbellezers, die elkaar ontmoet in de Engelstalige vieringen in de Kathedraal, en in de Augustinus af en toe bijbelavonden houden rond specifieke thema’s. Begeleider bij de bijbelavonden is tegenwoordig zr. Yosé Höhne-Sparborth, participerend in het stadsklooster Antonius. In de vastentijd zullen ze vier avonden samenkomen rond „brood delen met elkaar”, waarbij teksten aan de orde komen rond vermenig-vuldiging van brood, brood delen, en de bijbelse/ spirituele betekenis van deze handeling. Iedereen die Engels begrijpt is welkom. We helpen elkaar in de taalbeperkingen.
Data: 19 en 26 februari en 12 en 19 maart; tijdstip: 19.45-21.30 uur.
Locatie: Rozenstraat 1 Utrecht (achterzijde Augustinuskerk)

Categorie: Uncategorized | ..

Vieringen Jacobus geloofsgemeenschap

Het was al langer bekend dat we na een aanvankelijke start in de Bethelkerk        per 1 februari naar de Oranjekapel zouden moeten verhuizen. Dit i.v.m. de      grondige verbouwing en herinrichting van de Bethelkerk die ongeveer twee    jaar zal gaan duren.  Tijdens de parochievergadering (woensdag 24 januari)   is met algemene stemmen besloten om de diensten in de Oranjekapel te laten beginnen op zondagochtend 12 uur.
Tevoren is er vanaf 11 uur gelegenheid om met de PKN samen koffie te drinken.

De eucharistieviering elke tweede zondag van de maand bij de zusters van              het Cenakel blijft op de afgesproken tijd om 10 uur.De vieringen in februari op zaterdag vinden plaats bij de zusters van het Cenakel;

vrijdag 2 februari 10.30 uur eerste vrijdag eucharistie H. Hart van Jezus
St. Jozefkerk  +  Oranjekapel (Jacobus-gemeenschap)

De viering van zaterdag 3 februari is een Taizéviering;
De viering van zaterdag 17 februari is een viering van gebed en ontmoeting

Categorie: Uncategorized | ..