Pastorale visie en toekomst kerkgebouwen

Afgelopen twee weken zijn er bijeenkomsten geweest op een aantal locaties van de Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochies. De stuurgroep Samengaan Parochies Utrecht gaf, samen met het pastorale team, een toelichting op de pastorale visie en toekomst van de kerkgebouwen. De stuurgroep zal hier in de eerstvolgende nieuwsbrief nader op terugkomen.

Categorie: Uncategorized | ..

Collecte voor slachtoffers van Sint-Maarten

Via de media hebben we in de afgelopen week regelmatig informatie gekregen over de verwoestingen door natuurgeweld op het eiland Sint-Maarten. De Utrechtse parochies zijn geschokt door de gevolgen van orkaan Irma die het leven van de inwoners van het eiland Sint-Maarten helemaal op de kop heeft gezet. Daar is hulp nodig. In het weekend van 16-17 september wordt in alle vieringen van de Utrechtse parochies gecollecteerd voor de slachtoffers van de orkaanramp op het eiland Sint Maarten.

Categorie: Uncategorized | ..

Orgelconcert in Josephkerk – woensdag 20 september, 20.00 uur (Welmersfestival)

De tachtigste verjaardag van de Utrechtse componist Jan Welmers vormt de aanleiding om een festival te organiseren. Naast concerten is er een lezing over het werk van Welmers zowel als scheppend kunstenaar als docent en wordt er een nieuwe cd gepresenteerd met orgelwerken van Welmers, uitgevoerd door Jan Hage op het Dom-orgel. In het kader van dit festival is er op 20 september in de Josephkerk een concert. Jetty Podt (orgel) en  Francine van der Heijden (sopraan) brengen liederen en orgelwerken ten gehore van Franz Liszt, Max Reger en Bert Matter. De toegang is gratis, na afloop is er collecte.

Voor meer informatie: www.welmersfestival.nl

 

Categorie: Uncategorized | ..

1e Heilige Communie – 2018

De datum voor de eerste Heilige Communie is vastgesteld op zondag 22 april, 10.00 uur in de Rafaelkerk.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot westerveld.gj@gmail.com  of ankrinzema@live.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Open Dag AZC’s – 23 september

Op zaterdag 23 september houden  de Asielzoekerscentra in Nederland een open dag van 12 tot 16 uur. Het AZC in Utrecht aan de Joseph Haydnlaan (oog in Al) en aan de Einsteindreef (Overvecht) nodigen iedereen uit voor een programma met optredens, workshops en rondleidingen. In verband met het gebrek aan parkeerruimte rond de centra wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen. Meer informatie: www.azc.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Josephkoor start repetities voor het Requiem van Fauré

Het Josephkoor zoekt ervaren zangers die vanaf begin september willen meedoen met ons ambitieuze project: het zingen van delen uit het geliefde Requiem van Fauré. We willen enkele delen zingen op donderdagavond 2 november tijdens de viering van Allerzielen en later in de maand november tijdens een klein concertje. De solopartijen, waaronder het hele mooie ‘Pie Jesu Domine’, zullen door het koor gezongen worden.  De repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Josephkerk aan de Draaiweg in Utrecht. Voor opgaaf en verdere informatie zie de website www.josephkerk-utrecht.nl of stuur een mailtje aan info@josephkerk-utrecht.nl t.a.v. Marietrees Broeren.

Categorie: Uncategorized | ..

Choral Evensong & Pub vanaf donderdag 14 september

Flyer Evensong Pub najaar 2017Vanaf donderdag 14 september is weer wekelijks Choral Evensong & Pub is op donderdagavond in de Utrechtse binnenstad. De Choral Evensong op donderdag 14 september vindt plaats om 19.00 uur in de Domkerk Utrecht en wordt gezongen door het Kampen Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies. Na afloop is er mogelijkheid tot ontmoeting in de pub. Let u op de aanvangstijd! De Choral Evensongs beginnen meestal om 20.00 uur, behalve op 14 september en 28 september, dan zal de Choral Evensong om 19.00 uur beginnen. Op deze data zingen namelijk het Kampen Boys Choir en het Roden Boys Choir, met niet alleen de mannen, maar ook met ongeveer twintig jongens in de basisschoolleeftijd.

 

Categorie: Uncategorized | ..

Meezingen in de Mis op de familiedag

 Op zondag 24 september vieren de Broeders van Sint Jan hun familiedag in de Gerardus Majellakerk. Tijdens de plechtige Eucharistieviering zal er een Adhoc-koor zingen. Iedereen wordt uitgenodigd om in dit koor mee te zingen; binnen of buiten de parochie, jong of oud. De H. Mis begint om 10.00 uur.  Om 09.15 uur is er maar één korte repetitie van een halfuur, voorafgaande aan de Mis in de kerk. Omdat de repetitie maar kort is, is het fijn als je de muziek thuis alvast wilt voorbereiden met hulp van oefenbestanden op de website. Aanmelden is niet per se noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld.  Email: post@sonjaroskamp.nl; muziek en oefenbestanden: www.sonjaroskamp.nl/gerardus.

Categorie: Uncategorized | ..

Vredesweek kinderen en tieners – dromen over vrede en werken aan democratie

Droom jij ook over een wereld waar mensen elkaar helpen, en iedereen mee mag doen? Tijdens de jaarlijkse vredesweek kun je zelf jouw droom over vrede laten zien, of meewerken aan een samenleving waaraan

iedereen meedoet. Zondag 17 september 9.30-11.00 uur in het parochiecentrum van de Aloysiuskerk: Dromen over Vrede (voor kinderen van 8 tot 14 jaar).

Meld je (snel) aan bij secretariaat@parochieutrechtoost.nl of kijk op www.vredesweek.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Gesprek over pastorale visie en toekomst kerkgebouwen.

Voor de zomer hebben de parochiebesturen besloten een lange termijn plan te maken voor de toekomst van de gebouwen van de drie parochies. Daarbij gaat het om de huidige kerkgebouwen maar ook over eventuele alternatieve huisvesting die er moet komen om pastorale steunpunten te vestigen.
Bij dat besluit hebben de besturen als hun verwachting uitgesproken dat er op langere termijn twee kerkgebouwen als  centra voor de liturgie en de bediening van  de sacramenten overblijven.
Over dat lange termijn plan voor de gebouwen willen we in september vijf bijeenkomsten houden in de parochie om met parochianen daarover in gesprek te gaan. Omdat beleid ten aanzien van gebouwen altijd onderdeel is van een breder visie op het pastoraal beleid voor de toekomst zal in die bijeenkomsten ook de pastorale visie van het team gepresenteerd worden. Lees meer … Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..