Wisseling van de wacht op centraal secretariaat Ludgerusparochie

Zoals reeds bekend gaat Nol van Beek in verband met pensionering het centraal secretariaat verlaten. Onder voorbehoud van goedkeuring bisdom zal per 1 maart 2017 Margriet Simonis in dienst treden als zijn opvolger. Zij zal 4 ochtenden per week uitsluitend de secretariële werkzaamheden overnemen, dus niet de financiële zaken die Nol van Beek de laatste jaren ook behartigde.  De laatste werkdag van Nol zal zijn op donderdag 2 maart.
Op vrijdag 10 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur in Kerkcentrum Nicolaas-Monica, Boerhaaveplein 199, krijgt Nol een afscheidsreceptie aangeboden door het parochiebestuur, waarvoor iedereen bij deze van harte is uitgenodigd.

Categorie: Uncategorized | ..

Vastenvrijdagen 2017 in de Jacobuskerk

Ook dit jaar willen we gedurende de Veertigdagentijd op de vrijdagen vanaf 3 maart 2017 tot en met Goede Vrijdag 14 april 2017 samenkomen in de dagkapel van de Jacobuskerk voor een meditatief moment om 18:00 uur, gevolgd door een eenvoudige broodmaaltijd met soep. Dit jaar gaan we op weg naar Pasen aan de hand van de Zeven Woorden, de woorden die Jezus aan het kruis heeft uitgesproken voordat hij stierf. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Sint Augustinuskerk bijeenkomsten

 Op 19 februari houdt pater Schrama een inleiding: “Augustinus over barmhartigheid”. Noteer ook alvast in uw agenda 5 maart, dan houdt professor Erik Borgman de lezing “Als de hemel valt” en op 19 maart spreekt drs. Mark Woertman over In den beginne was er Chaos. Een vergelijking tussen het bijbelboek Genesis en de klassieke mythologie. Inloop vanaf 12u; 12.30u conferentie. Rozenstraat 1.

Categorie: Uncategorized | ..

Lopend naar “De Stille Omgang” 

Op zaterdag 18 maart 2017 organiseert de locatie Dominicuskerk van de Sint Ludgerusparochie te Utrecht, voor de 18de keer, een pelgrimswandeling via het landelijk gebied tussen Utrecht en Amsterdam naar Amsterdam. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Pater Jens Petzold (Syrië) bezoekt Ludgerusparochie zaterdag 11 maart 10.30 uur Rafaelkerk

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij een gesprek een gesprek met Pater Petzold.  We verkennen de mogelijkheden van het contact, en hopen van pater Petzold meer te horen over de actuele situatie in Irak en Syrië. (De voertaal bij de ontmoeting is Engels). Meer informatie in de LA van zondag 5 maart.

Categorie: Uncategorized | ..

Pastor Westerveld afwezig en centraal secretariaat gesloten

Van zondag 19 februari t/m woensdag 22 februari is pastor Westerveld afwezig. Vanaf donderdag   23 februari is hij weer bereikbaar. Het centraal secretariaat is gesloten van maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari. Vanaf maandag 27 februari weer bereikbaar.

Categorie: Uncategorized | ..

Vastenactie 2017  in de Utrechtse R.K. parochies

Bisschop Mirkis

Bisschop Mirkis

In samenspraak van het pastoresteam met het beraad voor diaconie in de Utrechtse parochies is besloten om de vastenactie van 2017 te bestemmen voor het studentenproject van bisschop Mirkis in Kirkuk. Deze stad in Noord-Irak heeft anderhalf miljoen inwoners en 600.000 vluchtelingen. Bisschop Mirkis zorgt met zijn kerk, van 7000 zielen, voor een kamp met 4000 verdreven mensen. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

50 jaar  Katholiek  Charismatisch  Jubileum zaterdag 18 febr. 2017 19.00 uur Rafaelkerk

Katholieke Charismatische VernieuwingElk jubileum is om achteruit maar ook vooruit te kijken. Zo doen in 2017 drie bijzondere christelijke tradities. Protestanten (Lutheranen) gedenken 500 jaar, dat Maarten Luther de kerk opriep terug te keren naar het pure “geloven in God”.  Katholieken gedenken 100, dat Maria te Fatima (Portugal) aan 3 kinderen verscheen en opriep om te “bekeren tot God”. “Charismatische” katholieken, kortweg de pinkstergelovigen binnen de RK Kerk, gedenken, dat op 18 febr. 1967 een groep studenten van de RK Duquesne universiteit (Pittsburgh USA) op een retraite diepe inspiratie van de H. Geest ontving. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Denken in de Driehoek: “Waarheid en religie 22 feb.  2017 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Denken in de DriehoekIs geloof gevaarlijk? Is het christendom intolerant? Is waarheid potentieel gewelddadig?  Janneke Stegeman, theoloog des Vaderlands, en Edwin Ruigrok, medewerker van PAX, gaan in gesprek over het thema “Waarheid en religie”.
Sinds een golf van religieus geïnspireerde aanslagen West-Europa trof en met de recente aanslag in Canada nog op het netvlies, weten we weer dat geloof gevaarlijk kan zijn. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Ziekenzalving in Dominicuskerk en Rafaelkerk

ziekenzalvingDe pastores van de Ludgerusparochie nodigen iedereen die het teken van Gods nabijheid wil vieren uit voor een bijeenkomst in de Dominicuskerk op zaterdag 11 maart om 16 uur en in de Rafaelkerk op zaterdag 8 april om 15.00 uur. In een korte viering ontvangt ieder die er prijs op stelt de zalving en wordt de eucharistie gevierd. U wordt uitgenodigd te komen met mensen (familie en vrienden) die u na staan. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te groeten bij een kop koffie of thee. Meer informatie in een volgend nummer Ludgerus Actueel.

Categorie: Uncategorized | ..