Allerzielenvieringen 2 november en Allerheiligen 1 november

Zie hiervoor de LA 16-44 aan de rechterzijde van uw scherm onder kopje Ludgerus Actueel. 

Categorie: Uncategorized | ..

Johannescentrum (Overvecht) viert haar 50e verjaardag

In het eerste weekend van november viert het Johannescentrum in Overvecht haar 50-jarig jubileum met een feestelijk programma, waarbij ook de parochianen van Rafael bijzonder zijn uitgenodigd.
Vrijdag  4 nov.  20.00 uur film- en cabaretavond ; Zaterdag 5 nov14 13.30 uur  themamiddag “Op weg naar morgen” rond de ontwikkeling van Overvecht en van het Johannescentrum binnen de wijk. en om 15.30 uur onthulling van het eerste labyrint in Overvecht. Aansluitend gezellige buurtontmoeting
Zondag 6 nov.  10.30 uur feestelijke viering. Iedereen van harte welkom. Inlichtingen op website www.johannescentrum.nl of telefoon 06 – 1207 5068 Francis Prins. Adres: Moezeldreef 400.

Categorie: Uncategorized | ..

1e H. Communie in de Ludgerusparochie in 2017

Evenals voorgaande jaren wordt de eerste communie, bestemd voor kinderen uit groep        4 en 5, voorbereid in twee trajecten: in de Antonius-//Dominicuskerk  en in de overige vier geloofsgemeenschappen. De viering vindt gezamenlijk plaats op zondag 21 mei 2017 in de Rafaelkerk waar pastoor Huitink zal voorgaan.
Antoniuskerk en Dominicuskerk
We zijn er vroeg bij. Dit om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen wie er meedoet. Kerstmis komt in het eerste communietraject niet voor. Het hoort er wel bij. Daarom houden we twee bijeenkomsten op de weg naar Kerstmis. In januari beginnen we meteen met de 10 bijeenkomsten van het eerste communieboekje. We volgen het project: “Brood voor onderweg.” Het zijn de verhalen van Mozes en het Joodse volk,  Jezus, die leeft in die traditie en Pasen. De kinderen leren de betekenis van het brood en ze mogen meedoen met de Heilige Communie. Pastoor
In het traject gaan kinderen en ouders samen op weg. Ouders werken mee aan de vormgeving en uitvoering van het traject met steun van pastoraatsgroepen en de pastoor. Uw kunt uw kind ook in dit traject laten dopen. Het is een samenwerking van de Ludgerusparochie.
Alle data op een rij: alle bijeenkomsten de pastorie Palestrinastraat 1.
Eerste bijeenkomst kinderen :  vrijdag 13 januari 2017 om 15.30 uur
Eerste bijeenkomst ouders:  woensdag 11 januari om 20.00 uur.
De twee bijeenkomsten voor kerstmis zijn vrijdag 27 november en vrijdag 11 december.Over de andere data krijgt u nog bericht. Opgave/informatie: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl  of telefoon 2935245 (9-12 u werkdagen). Uiterste inschrijfdatum: 16 november 2016.

Overige kerken

Hier zal binnenkort bij voldoende belangstelling ook een traject starten. Informatie bij pastor: Koos Smits tel. 06 – 1523 2729.

Categorie: Uncategorized | ..

Heilig Vormsel 2017 voor kinderen en volwassen

Kinderen
De viering vindt plaats op Pinksterzaterdag  3 juni 18. 30 uur in de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat. Hiervoor werken de drie stadsparochies Ludgerus, Salvator en Martinus  samen. Informatie/opgave: centraal secretariaat Ludgerus (zie adres op blad 1).
Volwassenen
Er zijn nog al wat volwassenen die om een of andere reden tot dusver nog geen vormsel hebben ontvangen. Uitdrukkelijk wordt kans geboden om na een voorbereidingstraject het H. Vormsel te ontvangen uit handen van de Mgr. Eijk op Pinksterzondag 4 juni om 10.30 uur in de kathedraal. Informatie bij pastor Koos Smits (zie adres op blad 1).

Categorie: Uncategorized | ..

Programma Allerzielen begraafplaats St. Barbara

Zondag 30 oktober vindt om 17.00 uur in de kapel een bijeenkomst plaats met muziek, teksten en licht, geleid door Gerard Kruis en Paul Brenninkmeijer, beiden pastoraal werkzaam in het aartsbisdom Utrecht. Duur: 30 tot 45 minuten. Bij het verlaten van de kapel worden lichtjes uitgereikt voor een lichtwandeling naar het algemeen monument op de begraafplaats. De hoofdpaden zijn sfeervol met fakkels verlicht. Zangeres Els van Wayenburg en organist André Telderman verzorgen de muzikale omlijsting. Aansluitend wordt in de ontvangkamers koffie en thee aangeboden.

Woensdag 2 november, Allerzielen, de dag dat de katholieke kerk de overledenen herdenkt, is er om 10.00 uur in de kapel een eucharistieviering met als celebrant kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht. Concelebrant is pastor Theo de Wit. Na afloop krijgen de misgangers een lichtje mee voor een te bezoeken graf. Aansluitend wordt in de ontvangkamers koffie en thee aangeboden.

Categorie: Uncategorized | ..

Radio Maria vrijdag 28 oktober 10.30 uur pastor Smits

Pastor Koos Smits spreekt voor Radio Maria in de serie “Jaar van de Barmhartigheid – van vergelding naar vergeving” in de 7e aflevering over “Barmhartigheid in de Islam”.

Categorie: Uncategorized | ..

Zondagnamiddagen in de Josephkerk: Rituals

Het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst organiseert de nieuwe serie “Rituals – spirituele verfrissing in rituele context”.  Programma: een korte inleiding over een spiritueel thema, gezongen vespers volgens Ordo Novus, ontmoeting na afloop. Première:  zondag 30 oktober 2016 om 16:30 uur in de Josephkerk. Pater Martijn Schrama o.s.a. spreekt over de spiritualiteit in de vesperliturgie onder de titel  “De lof Gods geef ik stem”. Toegang gratis, collecte na afloop.

Categorie: Uncategorized | ..

Zondagavondzang in de Dominicuskerk zondag 30 oktober 17.00 uur

Met ingang van september wordt in de Dominicuskerk elke laatste zondag van de maand om 17.00 uur een Zondagavondzang gehouden, een beetje geënt op de Engelse Evensong. Het is een gebedsviering waarin veel ruimte is voor zang.  Het bijzondere aan dit project is dat er composities worden gebruikt van de Franse dominicaan André Gouzes. Hij heeft het volledige getijdengebed op een sfeervolle manier getoonzet. De teksten zijn in het Nederlands overgezet door Henk Jongerius, ook dominicaan. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Hoorzitting Jacobuskerk woensdag 26 oktober 2016 om 20.00 uur

Jacobuskerk in Zuilen

Jacobuskerk in Zuilen

Het parochiebestuur van de Ludgerusparochie heeft besloten om de Jacobuskerk te sluiten en te verkopen. Daarmee is de kerk niet langer beschikbaar voor katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand zal de bisschop toestemming moeten geven om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Om de kerk te kunnen onttrekken aan de eredienst en uiteindelijk te verkopen moet het parochiebestuur een kerkrechtelijke procedure doorlopen. Onderdeel daarvan is, dat de parochianen de gelegenheid krijgen om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de sluiting van hun kerk. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Nieuw e-mailadres Jacobuskerk

De Jacobuskerk heeft een nieuw e-mailadres: jacobuskerk@sintludgerus.nl . Het oude e-mailadres blijft nog tot 15 oktober in werking.

Categorie: Uncategorized | ..